Значението на романа 'Утопия' от сър Томас Мор

 •  

  Курсова работа

  по

  Увод в История на литературата

  ЕСЕ

  на тема:
   

  Значението на романа Утопия

  от сър Томас Мор

  за социалното развитие на човешкото общество

   

   

   

  Утопия (от гръцки: οὐ - „не“ и τόπος - „място“, т. е. „не място“ или „място, което не съществува“) е въображаем остров, описан от Томас Мор като място със съвършената социална, правна и политическа система. Думата се използва и в негативен смисъл за общества, които са нереалистични и които е невъзможно да бъдат осъществени. Книгата е предшественик на утопичния литературен жанр, в който се описват подробно идеални общества и идеално устроени градове. Въпреки че утопизма е типично ренесансово движение, което комбинира класическите концепции на идеалните общества на Платон и Аристотел с романски риторичен финес (Цицерон, Квинтилиян, епидейктична ораторика), то продължава и в Просвещението. Томас Мор с трактата си „Утопия“ критикува социалните порядки на своето време. На тогавашната действителност той противопоставя идеалния строй на острова „Утопия“, където няма частна собственост. Земята и всички средства за производство принадлежат на държавата, която е федерация от градове. Всички хора са заети с трудова дейност. От физически труд се освобождават само онези лица, притежаващи изключителни умствени способности и занимаващи се с научна работа.

   

  Биография на сър Томас Мор (1478-1535) e най-видният представител на ранния английски Ренесанс - виден английски хуманист, юрист, богослов, писател, поет, политик и дипломат, автор на множество произведения - заемал различни високопоставени обществени и държавни длъжности, включително и лорд-канцлер, решително противопоставил се на претенциите на крал Хенри VІІІ да оглави Английската църква, обвинен като предател и екзекутиран; през 1886 г. е канонизиран като светец на Римокатолическата църква, един от създателите на т. нар. утопически социализъм, и обект на изследователското внимание на голямо множество автори.

  Той е роден в Лондон в заможно семейство на потомствени юристи - баща му е бил юрист и кралски съдия; първоначалното си образование е получил в най-доброто лондонско граматическо училище, където обучението акцентирало изключително върху латинския език, античната култура и риториката. Съгласно съществуващата по онова време практика, благодарение на високопоставеното положение на баща му, от 12 до 14-годишна възраст младият Томас Мор постъпил като паж в Ламбертския дворец на Кентърбйрийския архиепископ (впоследствие и кардинал) Джон Мортън, която служба по онова време е била считана за форма на изключително високопрофесионално културно и политическо обучение. Именно благодарение на високопоставената препоръка на архиепископа през 1492 г. Томас Мор постъпил в основания от бенедиктинците Кентърбърийски колеж на Оксфордския университет, където изучавал преди всичко юридическите науки и риторика, и където бил ученик на Томас Линекер (1460-1524), който по онова време е бил един от главните представители на Ренесанса; негов състудент и приятел в Оксфордския университет е бил Еразъм Ротердамски. През 1494 г. Томас Мор напуснал Оксфорд и се завърнал в Лондон, където посещавал специални юридически школи, и така през 1502 г. завършил пълното си юридическо образование, бързо се прочул като блестящ адвокат.

  През 1532 г., обаче, поради разрива на Хенрих VIII с римския папа, Томас Мор, който е противник на Реформацията, подал оставка и бил подложен на преследване. През 1535 г. поради отказа му да признае краля за глава на църквата в Англия той е обвинен в държавна измяна, осъден и екзекутиран; през 1886 г. католическата църква го провъзгласила за светец, а през 1935 г. го канонизирала.

  Появата на книгата “Утопия” е от голямо значение за късния средновековен човек. Затова тази книга е един от основните крайгълни камъни на литературния ренесанс. Мор е свидетел на недосатъците на устройство на феодалния строй, на институции като църквата и двореца. Обществото тъне в социална онеправданост, невежество, беззаконие. Неговата книга е опит да се прокара светъл лъч и надежда в средновековната социална парадигма. Този литературен труд за добро или лошо става основа на социалистическите идеи и течения, развили се през 19 век или цели три века по-късно. Интересно е, че съвременниците на книгата едва ли са предполагали какво огормно значение ще окажат идеите, изложени в нея, за бъдещето. На интелигенцията и другото грамотно население, живели в началото на 16 век когато илиза “Утопия”, това по-скоро им изглеждало сбор от нереалистичните и налудничави идеи на един умен и способен човек, който има богато въображение.

  Аз се спрях на тази тема, защото за мен това е една от най-интересните книги, които съм чела някога от гледна точка на социалната и хуманистична ангажираност. Книгата ме порази с ясно изложените си идеи, с чистата визия на Мор как да се устрои до най-малките подробности едно общество от равни хора и с дълбоко благородната и хуманистична мисъл на писателя, чиято цел е да помогне на цялото измъчено човечество. Разбира се, тази книга би се харесала само на хора идеалисти, на такива, които никога не спират да вярват, че света може да се превърне в едно по-добро място. Също така личността на сър Томар Мор ми вдъхва изключителен респект, поради факта, че той се нарежда сред многото гениални мъже в историята, които са умрели в името на своите идеи. Предпочели паметта на вечността пред мимолетното прекланяне пред чужди авторитети.

  “Утопия” е огромна революция в човешкото съзнание и мисъл. Хиляди години историята познава несправедливостта на по-силните към по-слабите и онеправдаността на бедните, неуките. Това е една история на борба между доброто и злото, където може да се каже, че за последните две хилядолетия злото превалира в света  ни и на върха на човешкия ръководен морал във всички водещи модерни общества по света  от миналото до ден днешен стоят качества като материализъм, егоизъм, алчност, грандомания, меркантилност, европоцентризъм. Това са сили отвъд разумните, рационални и логични обяснения, сили на мрака, тъмна информация, която залива планетата ни чрез Слънцето в нашата галактика от около пет хиляди години насам.

  На фона на тази нерадостна социална картина книгата “Утопия” е светъл лъч, който раздира гъстата и непрогледна стена от мрак и дава надежда на всички, че все пак има идея за по-добро място и надежда, че това един ден може да се случи. Не и за скептиците обаче и за всички разционално мислещи хора, защото “Утопия” е невъзможно и  несъществуващо място.