Защо американската ипотечна криза прерастна във финансова и световна

 •  

  Причини за превръщането на кризата на американския ипотечен пазар в световна финансова и икономическа криза

   

  Съдържание

  Увод

  Историята на световната икономическа криза е дълга и вълнуваща. Всичко започва през 2000г. ...

  Най-големият виновник:  Кредиторите

  Партньор в престъпността: купувачите на жилища

  Инвестиционните банки влошават ситуацията

  Рейтинг агенции: възможен конфликт на интереси

  Поведението на инвеститорите

  Ефект на доминото след спада в цените на жилищата

  Първата стъпка - трансформиране на ипотечната криза във финансова

  Преминаване от финансова в икономическа криза

  Заключение

  Канали за разпространение на американската ипотечна криза

  Влияние на ипотечната криза върху трансграничното движение на капитали в САЩ и Европа

  Източници

   

  Увод

   

  Световната икономика в момента страда от глобалната финансова и икономическа криза, която се разрази с пълна сила от втората половина на 2008г..Тази ситуация е предизвикана от появата на ипотечната криза от средата на 2007г. в Съединените щати. Европа е първият засегнат район, а след това се разпространи и в останалите части на света. Настоящата световна финансова криза е безпрецедентна по отношение на (1) мащаба на проблемите във финансовия сектор (особено в САЩ и Европа), (2) дълбочината и скоростта на разпространение по целия свят (чрез финансовия сектор и търговските връзки), и (3) тежестта на рецесията (особено в бързо развиващите се пазарни икономики, малките страни и Източна Азия).

  Целта на това есе е да разгледат причините в лицето на виновниците за разразяването на кризата  и защо и по какъв начин кризата излезе извън границите на САЩ и в някои случаи засегна други страни много по-сериозно отколкото се отрази на Съединените щати.

   

   

   

  Историята на световната икономическа криза е дълга и вълнуваща. Всичко започва през 2000г. ...

   

  В този период голяма популярност набраха т. нар.Dotcom– компании. Те използваха интернет като основен компонент в техния бизнес. Въпреки че губеха пари, те бяха високо оценени на фондовия пазар, но това не продължи дълго.След „спукванто ” наdotcom - балона, световната икономика беше изправена пред опасност от рецесия. Тази ситуация беше утежнена от терористичните нападения от 11.09.2001г. В резултат на това централните банки по света се опитаха да стимулират икономиката като създадоха капиталова ликвидност чрез намаляване на основните лихвени проценти. В резултат на това инвеститорите, в стремежа си да постигнат по-висока възвртшаемост от инвестициите си, започнаха да инвестират по-рисково. Кредиторите също поеха по-големи рискове като отпускаха кредити на кредитопулачатели, при които съществува риск от непогасяване на задължения. Ниските лихвени проценти по кредитите и занижените условия при отпускането им доведоха до изключително търсене на кредити от страна на кредитопилучателите.

  Каквоозначава „жилищен балон” - покачването на цените на жилищата, задвижвани с търсенето,спекулациии вярата,ченастоящото положениеенепогрешимапрогноза забъдещето.Жилищнимехурчетаобикновено започватсувеличаванена търсенетов условиятанаограничено предлагане, което отнемаотносително дълъг период отвреме,за да бъдепопълненоиувеличено. Спекулантите навлизатна пазара, считайки, чепечалбитемогат да бъдат направеничрез краткосрочнипродажби и покупки.Товаоще повече стимулира търсенето. В един момент, търсенето намалява, илиизпада в застой, авсъщотовреме сеувеличавапредлагането, което води до рязъкспадна цените-ибалонът се спуква.
  Традиционно пазарът на жилищане е толковаподатлив набалоникакто са другифинансовипазарипорадиголемитеразходи, свързанис притежаването накъща. Въпреки това, комбинация от многонискилихвени проценти иразхлабеникредитни стандартиза кредитополучаванеможе дадоведекредитополучателина пазара, които да подкладат търсенето . Увеличаването на лихвените процентии затяганена кредитните стандарти от своя странамогат данамаляттърсенето, причинявайки спукване нажилищния балон.