Въведение в Adobe Flash

 •  

   

  Въведение

  Главната задача на графичния дизайн е да грабне вниманието на клиента и да го връща винаги към сайта или приложението, защото в чисто визуален план му е приятно да разглежда страницата или презентацията.

  Работата по създаването на графичния дизайн се състои от няколко етапа.

  След консултации с поръчителя и информационния проектант се достига до първоначалната идея за оформяне на сайта или приложението и общите принципи на дизайна. Като се отчетат характеристиките на аудиторията, нейната социална, етническа, възрастова, религиозна и културна принадлежност се избират стила, цветовата гама, шрифтове, различни анимационни ефекти и т.н.

  Когато идеята за графичен дизайн е готова и съгласувана с информационната структура се пристъпва към втория етап на графическото проектиране ­ създаване на графичните елементи. При необходимост трябва да се създадат различни изображения, бутони, фонове, да се формира ясно изразена и разбираема идея за достъп до отделните части на сайтаили дадения мултимедиен продукт.

  Създаването на уникален графичен стил е сложна задача. А ако завършения проект събужда художествен интерес, то това означава и способства за успеха на интернет рекламата. При дизайна за уеб е специфично съчетаването на цвят, шрифт, детайл. Дизайнът има изключително важна задача да бъде истинска част от общата използваемост на продукта. Критериите за модерно в дизайна не подлежат на точно дефиниране и са доста индивидуални. Да се създават конкурентни, нови, свежи неща в е трудно. Добрият дизайн изисква едновременно естетика, придружена от специфична интуитивност, умение за реализиране на идеите и усет за полезността на крайния резултат. Някои от тези неща се учат и се придобиват с опита, някои са въпрос на талант и на умения, които не са разпределени по равно между хората.

  При дизайн на мултимедийни презентации и приложения, изискванията са общо взето същите, но до голяма степен отпада нуждата от минимизиране на размера на приложението или презентацията, което при уеб дизайна се прави с цел осигуряване на добра скорост.

   

   

   

  ГЛАВА ПЪРВА

   

  Общи сведения за AdobeFlash

   

  1.1 Предназначение и възможности на AdobeFlash

  Adobe Flash (известен преди като Macromedia Flash) е приложен софтуер, предназначен за създаване на интерактивни мултимедийни приложения.

  Създаден от компанията Macromedia през 1996 година, Flash става една от най-популярните и използвани мултимедийни среди за създаване на анимирани интернет страници, уеб реклами, уеб игри, както и на различни програми и презентации. Adobe Flash съчетава векторна и растерна графика, а благодарение на вградения скриптов език ActionScript става възможно реализирането на интерактивност. Има богати възможности за възпроизвеждане на видео и аудио, което прави средата изключително привлекателна както основно средство в работата на много професионални дизайнери. Flash позволява създаването на така наречените rich internet applications.

  1.2Поддържани файлови форматиот AdobeFlash

  С помощта на Adobe Flash се създават проекти с разширение .fla, от които впоследствие се изработва изходният .swf файл. Той се възпроизвежда чрез софтуераAdobe Flash Player. Възпроизвеждането на .swf файлове е възможно в почти всички браузери, като в някои тази функционалност е вградена а в друг е достъпна чрез специално разширение.

  Освен в .swf формат Adobe Flash дава възможност да се генерират и изпълними файлове (.exe или .hqx). Те съдържат в себе си .swf файла, но не се налага да бъде инсталиран Adobe Flash Player за да е възможно възпроизвеждането им.

  1.3Език за програмиране в AdobeFlash

  С ActionScript 3.0 лесно може да работи всеки запознат с JavaScript. Лесен за използване този език за програмиране осигурява бързото създаване на изключително красиви интерактивни интерфейси, анимации и елементи, използвайки предимствата на векторната анимация. При това ако не сте наясно с директивите и командите, можете да ползвате удобният ActionScript асистент.