Видове модеми

 •  

  МОДЕМ

  1 Понятия, класификация, характеристики
  Модем (абревиатура, съставена от модулатор-демодулатор) — устройство, използвано в системи за комуникация, изпълняващо функциите модулация и демодулация. Той е необходим за да се ползва Интернет или някоя от онлайн услугите, предлагани от CompuServe, America On-Line (AOL) или Microsoft Network (MSN).
  Модулаторът осъществява модулация, т.е. управление на характеристиките на носещия сигнал в съответствие с входния информационен сигнал, демодулаторът осъществява обратния процес. Частен случай за модема е периферно компютърно устройство за комуникация с друг компютър, оборудван с модем, през телефонна мрежа (телефонен модем) или кабелна мрежа (кабелен модем).
  Тъй като всичко в компютъра се представя чрез низ от единици и нули, компютърният сигнал, или изходът, генериран от едно PC, има правоъгълна форма.

   
  фиг.6 Двоичен и аналогов сигнал

  Този сигнал е твърде различен от сигнала, генериран по време на разговор по телефона. Човешкият глас генерира определен обхват от честоти и по този начин произвежда синосуидална вълна:
  Модемът преобразува генерирания от компютъра изход (сигнал с правоъгълна форма) в честоти, които могат да бъдат предавани по телефонна линия (синосуидална вълна). Това е важно, тъй като телефонната линия не е предназначена за пренасяне на компютърно генерирани сигнали. Приемащото PC от другата страна на линията също се нуждае от модем, за да преобразува обратно телефонните сигнали в компютърни. Оттам името “модем” се получава от понятията МОдулатор-ДЕМодулатор.
  За да могат модемите да обменят информация по между си, трябва да използват еднакви методи за преобразуване на цифровите данни  в аналогови и обратното, както и еднакви методи за модулация и демодулация.


  фиг.7 Обмен на информация в компютърна мрежа

  Скоростта на предаване на данни зависи директно от типа на използвания от вас модем. Причината за това е, че приемащият модем трябва да семплира честотата за известен период от време, за да определи дали приема “0” или “1”. Това време за семплиране определя скоростта на предаване. Модемите, които имат нужда от малко време за семплиране, и следователно предлагат по-високи скорости на предаване, обикновено са по-скъпи. Скоростите на предаване се измерват в битове в секунда (bits per second - bps) или килобита в секунда (kbps).
  Очевидно колкото по-висока е скоростта на предаване, толкова по-ниска е телефонната сметка, но пък цената на модема ще е по-висока.
  Цените на модемите паднаха драстично през последните няколко години. Днес не си струва да купувате модем със скорост под 33,6 kbps. Освен това е препоръчителен т.н. “факс модем” – освен всичко друго, той позволява чрез компютъра изпращане и приемане на факсове. Най-подходящ факс модем е този със скорост 56 kbps - предлага по-добро използване на капацитета на предаване на телефонната линия.
   

  Факс – машината е комплекс от телефонен апарат, скенер, модем и печатащо устройство. Тя позволява предаване на графичен образ на хартиен документ по телефонна линия. За да се предаде документ е достатъчно да се включи факс машина, да се избере номера на абоната и да се постави документа за предаване в скенера на факса. След няколко минути абоната-получател от другата страна на телефонната линия намира в печатащото устройство на своя факс хартиено копие на изпратения документ. При наличие на РС, скенер и печатащо устройство не е нужно да се закупува факс машина, нужен е само факс-модем. Комбинацията компютър – факс-модем има редица предимства:

           При мастилено струен или лазерен принтер, качеството на приеманите и предавани факсове  е по-високо, от колкото при обикновен факсимилен апарат;

           факсимилният апарат не може да изпълнява други функции, освен да предава образи на хартиени документи. Компютърът, скенерът, факс-модемът и принтерът могат да се използват за решаването на други задачи;

           факс модемът позволява не само изпращането факсове, но и обмен на файлове, когато работи като обикновен модем;

           инсталирайки модем в локална мрежа, е възможно съвместното му използване от различни мрежови потребители, като общ ресурс;

           ако се работи в няколко помещения, може да се изпрати факс, получен в едно от тях, до друго без загуба на качеството.