ВАЗОВ, ЕЛИН ПЕЛИН И ЙОВКОВ -особености на разказите

 • ВАЗОВ, ЕЛИН ПЕЛИН И ЙОВКОВ -ТАБЛИЦА С ОСОБЕНОСТИТЕ НА РАЗКАЗИТЕ ИМ

   

  ВАЗОВ

  ЕЛИН ПЕЛИН

  ЙОВКОВ

  Ярко събитиенРазказва случки

  Плавно сюжетно развитие;хронологически последователно; следва естествения ход на събитията, без резки движения назад и напред във времето

  Сюжетът обикн.се изразява графично на епизоди

  Пряка авторова намеса – писателят заема позицията на очевидец, пряк участник или 3-толичен разказвач, но винаги коментира разказаното

  Често разказите са по действителни случки

  Обикн.В.представя 1 случка, 1герой, като подлага на изпитание неговата ценностна система

  Често зад героите стоят определени прототипове

  Не е привърженик на сложния психолог. Анализ

  Пейзажът и обстановката са фон или коментар на събитието

  Повествованието е предимно обемно, времето е продължително

  Разказът е кратъкЕдносъбитиен, т.е. действието се развива около една случка, която не е проследена подробно

  Героят е важен, погледнат отвън – с това, което ще направи и ще каже

  Често кулминацията е в края на разказа

  Авторът в разказите е анонимен

  Пейзажът и диалогът играят важна роля – те са фон и в унисон с героите и събитията

  Авторовото присъствие не се усеща пряко, а чрез диалога

  ДИАЛОГ  – начин да се изрази х-ра на героя и автор. отношение

  Разказът е дългъгЧесто е многосъбитиен, т.е. развиват се няколко случки, но една е основната

  Героят – има и портретна, и психологическа характеристика

  Кулминацията е винаги във финала на разказа – обикновено последното изречение

  Пейзажът е ключ към душевното състояние на героя, ситуацията  и фон на събитията

  Авторовото присъствие не се усеща

  Философски, задълбочен вътрешен анализ на душевните състояния на героите

  Цветова символика

  МОНОЛОГА – предпочитана форма за вникване и описание на даден герой и нег.х-р

  Много описателен и подробен стил на изразяване на ситуации, събития, случки

  Сюжетът – има започване и връщанекъм минали и настоящи събития