Устройство на микроскопа

 • I. Определение-апарат, с които се извършва микроскопия на микроорганизми( невидимите с просто око) с цел изучаване структури, а ако са живи обекти с цел изучаване тяхната морфология.

  II. Части на микроскопа

  1. Статив-на него са монтирани останалите части на микроскопа, служи за основа и поставка на микроскопа.

  2. Тубосъдържател-служи за хващане на микроскопа и на него е монтиран тубоса.

  а) микровинт на тубоса- служи за движение нагоре и надолу, в него се намира най-светлото и зрително поле

  б)микровинт-служи за намиране на най-ясното поле изяснява се образа

  3. Тубус-монтиране на тубусъдържателя и на него се намират някои важни части на микроскопа

  а) околярна тръба с околяр-представлява система от лещи. Той има точно определено увеличение

  б)цилиндрично тяло-система от лещи. На него емонтиран револвера.

  в) револвер-въртящ се диск с гнезда, в които се монтират обективите

  -малкo- от 1 до 20

  - средно- от 20 до 60

  - голямо- от 60 до 80

  Обективите с голямо увеличение се наричат имерсионни, с тях  се наблюдава под имерсия (допълнително увеличение) чрез специално имерсиално масло (кедрово, канадски балсам и др.)

  Забележка: Увеличението за дадено наблюдение се намира по специална формула, като се умножи увеличението на окуляра с това на обектива.

  4. Предмена масичкана нея се поставя предмета за наблюдение

  а) микровинт-служи за придвижване на предметното стъкло в страни

  б) макровинт-служи за придвижване нагоре-надолу

  в) скала с жлебче-служи за определяне големината на предметното стъкло върху което се намира обекта за наблюдение

  г) право и криво краче на масичката-служат за закрепване на предметното стъкло към масичката. Чрез кривото краче може без да се сменя разстоянието между двете крачета да се използват предметни стъкла с различна дължина.

  5. Кондензатор-намира се под масичката. Монтиран на специално въртящо се стълбче, той е система от лещи. Служи за приемане на слънчеви лъчи от огледалото и насочване-то им по точно определен начин кък обекта.

  6. Диафрагма (бленда)-намира се под кондензатора. Представлява пръстен с отваряща се и затваряща се мембрана. Служи за регулиране на количеството светлина.