Урок за Чинтулов

 •  

  Методически план на урок по литература

   

  Тема : Добри Чинтулов- живот и творческа дейност

   

   

  1.      Вид на урока: Урок за нови знания

  2.      Цели

  а) Образователни

  - Да се даде цялостна представа за личността на Добри Чинтулов

  - Да се направи обща характеристика на живота и делото на Добри Чинтулов

  - Да се характеризира периодът, в който твори Чинтулов

  б) Развиващи

  - Да се създаде умение у учениците да разпознават снимката на Добри Чинтулов

  - Да се изгради умение за разпознаване на живота и делото на Добри Чинтулов

  - Да се изгради умението да се разпознават произведенията на Добри Чинтулов

  в) Възпитателни

  - Да се изгради у учениците любов към културата на Възраждането и да им се помогне да я разберат адекватно.

  - Да се изгради у учениците уважение към личността и делото на Добри Чинтулов

  3. Методи:

  - Беседа, Самостоятелна работа

  - Похвати – работа с учебник, Икт

  4. Ход на урока:

  Урокът започва с поздрав и следният въпрос:

  Припомнете ми на колко периода се дели Българското възраждане и с какво се характеризират те?

  Ранно възраждане-

  началото на 18 до 20 год. на 19 век

   

  Школски (просветителски) период- 20/ 30  год. на 19 век

   

   

  Литературен период

  (Зряло възраждане)- 40 год. на 19 век до Освобождението

   

  Паисий Хилендарски „История славянобългарска“

   

  Софроний Врачански „Неделник“

  „Житие и страдание грешнаго Софрония“

   

   

   

   

   

   

   

  Д-р Петър Берон „Рибен буквар“

   

   

   

   

  Найден Геров „Стоян и Рада“

  Васил Друмев „Нещастна фамилия“

  Добри Войников „Криворазбраната цивилизация“