Урок - търсене и замяна. получаване на помощ

 •  

  Урок: Търсене и замяна. Получаване на помощ

  Тема: Компютърна обработка на текстове

  Вид: Урок за нови знания

  Софтуер:ОС Windows XP

  Ресурси:

  1. Мултимедиен проектор

      2. Файл Ivan_shishman

      3. ФайлRiben_bukvar

      4. Файл

  Понятия и термини за темата:

       Форматиране

       Шрифт

       Междуредие

       Отстъп

       Подравняване

       Абзац

       Подредба QWERTY

       Вмъкване

       Графична колекция

       Търсене

       Замяна

       Параметри на текст

       Колонтитул

       Размер на листа

       Ориентация на листа

       Поле

  Понятия и термини за урока:

       Търсене

       Търсене на следващо

       Замяна

       Замяна на всички срещания

       Опции за търсене

       Различаване на малки и големи букви

       Търсене на цели изрази

       Помощ

  Очаквани резултати за темата:

       Въвежда и редактира текст на български и на чужд език;

       Задава характеристики на страницата на текстов документ;

       Форматира текста на ниво абзац;

       Търси и заменя текст в текстов документ;

       Вмъква, форматира и позиционира в текстов документ изображения от библиотека и файл;

       Вмъква номерация на страниците;