Управление на туристически комплекс

 •  

  Курсова работа

   

  По

  Информатика

  На

   

  Тема:Управление на туристически комплекс

   

   

   

   

  Курсовата работа е на тема „Управление на туристически комплекс”.Има възможност за работа с определено множество хотели, намиращи се в този комплекс, така както и с туристите посетили съответните  почивни станции. Целта на проекта е да се извлича информация за всеки един турист посетил комплекса и нейната обработка за целите на администрирането на отделния хотел в рамките на комплекса.

  За постигане поставените цели са използвани приложенията MS Excel 2003 и MS Access 2003. В MS Excel са разработени таблици с информация за всички туристи посетили комплекса . Тя включва имената,възрастта,пола и др. данни за отделния посетител на комплекса . Тази информация е прехвърлена в MS Access и там са добавени още 2 таблици с информация за авиокомпанията и туристическата фирма , с която е пристигнал туриста. В средата на MS Access са разработени заявки с помощта , на които администратора на комплекса може да извършва определени запитвания към базата данни.

   

   

   

   

   

   

   

   

  В средата на Excel са разработени 4 таблици. Ето как изглеждат те :

   

   

  Това е таблицата turist1 , в която е въведена информация за име,фамилия,пол,възраст и пълнолетие на посетителите.Избирането на пола на туриста става  чрез падащо меню.Използвана е функцията Subtotal като тя изчислява средната възраст на всички мъже и жени и накрая изчислява и общата средна възраст.За колоната Пълнолетен/Непълнолетен е използвана функцията IF , която спрямо условието дали стойността на дадената клетка е по-голяма от 18 се указва дали туриста е пълнолетен или непълнолетен.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Таблица turist2

   

   

   

   

   

   

   

  В таблица turist2 са представени данните за фамилия, държава от която идват туристите, за кой път посещават България и данни за датата на последното им посещение. Използвана е функцията SUMIF

  за сумиране на броя на посещенията на туристите след 1.7.2004г.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Таблица Цени

   

   

   

                                                      Таблица 3 ни дава информация за цените

  за един ден престой в различните хотели от комплекса.