Управление на спортно - развлекателната дейност - Пищови

 •  

  1.Туристът - потребител на спортните услуги в тур. центрове

   

  1.1.  Турист - същност и основни характеристики

  Множество са определенията за турист. Първото е дадено през 1937 г. в комитета по статистически експерти към Лигата на Нациите. Турист - това е временен посетител на страни, туристически дестинации и курорти, независимо от неговото гражданство, националност, пол, език и религии, пребиваващ в дадена местност не по-малко от 24 часа, но не повече от шест месеца.Туристът пътешества заради удоволствия или с познавателни, лечебни, спортни, делови цели и се занимава с тази дейност в мястото на временно пребиваване, заплатени от него.

  Туристът допринася за развитието на туристическата дестинация.. Подобрява се инфраструктурата на туристически център. Туристите съдействат за обновяване, подобряване и модернизиране на спортната материално-техническата.Посещавайки конкретния туристически обект туристите влизат в определени социални и културни отношения с местното население. По този начин се извършва обмен на информация.

   

  1.2.   Мотивационни аспекти в туризма

  Туризмът отдавна е станал насъщна необходимост и неотменна част от живота на човека. Рано или късно той усеща потребност да се отправи в пътешествие. Той се надява, че с промяната на мястото ще премахне нервното напрежение и умората, породени от извършваната ежедневна работа.Туристическата мотивация може да бъде определена като подбуждане на човека, насоченост за удовлетворяване на спортно-развлекателните и рекреационните потребности, в зависимост от неговите индивидуални физиологични, двигателни активности и психологични особености.В основата на всяко туристическо пътуване се намира мотивацията.Мотивацията влияе върху избора на туристическото пътешествие,върху поведенческите инициативи, върху избора на туристическа дестинация.

  Туристическите мотиви са много важни съставни елементи в системата на туристическата дейност. Няма такъв продукт, който може да бъде реализиран на пазара, ако той не е произведен в съответствие с потребителското търсене.Това дава възможност да се произведе и предложи на пазаратози туристически продукт в т.ч. и спортно-развлекателен продукт, който в голяма степен съответства  на потребителските очаквания.

  Днес бихме могли да добавим, че туристическата мотивация това е необходима база, на която е задължително да има ефективна система за планиране, разработка и реализация на туристическия продукт в т.ч. и спортно-анимационния продукт.

  Разбирането на туристическите мотиви позволява осигуряване на търсенето и предлагането, като резултат, повишаване на конкурентно-способността на фирмата за сметка на удовлетворяването на потребностите на туриста в конкретния туристически продукт. Познаването и използването на туристическите мотиви трябва да стане много важна стратегия в туристическите фирми и организации, ориентирани за определени пазарни потребности.

   

  1.3. Спортно - развлекателни аспекти на мотивацията през вакационната почивка Туристическата мотивация, това е необходимата база, на която дължим да се строи ефективно, система на планиране, разработки и реализация на спортно-анимационния продукт.

  Мотивите за предприемане на туристическо пътуване може да бъдат най-различни по характер. Те произтичат от желание за укрепване на здравето на индивида, културни интереси,спортно-развлекателни желания и активна почивка, необходимост от разширяване на социалните контакти и т.н.Спортно-развлекателните аспекти на ваканцията напоследък придобиват първостепенно значение. По време на отпуската си хората започнаха все по-често да се замислят за своето здраве. Настъпилите промени в начина на труд и живот доведоха постепенно до ниска степен на физическо натоварване, заседнал живот, силно урбанизирана среда, голямо психическо напрежение, стресови ситуации, неочаквани житейски обрати.Всичко това изисква в туризма да се утвърди нов ваканционен стил, в който да доминиратспортa и развлеченията.Днес в туристическите центрове все по-голямозначение се отдава на различните форми на активната почивка. Тя представлява комплекс от спортни занимания, спортно-анимационни мероприятия, упражняване на хоби-дейност, създаване на условия за общуване и др.Интернационалната среда в курортните центрове поставя задачата да се познават изискванията, предпочитанията и мотивите на отделните национални групи туристи, главно с оглед на тяхното задоволяване. Можем да разделим туристите на две основни категории: такива, които обичат спокойствието, и такива които търсят новото, необикновеното, приключението.