Управление и администриране на Windows Vista

 •  

  ДОКЛАД

   

  На тема :

  Управление и администриране на Windowsvista

   

   

  Windows Vista е линия на оперативни системи, разработени от "Майкрософт" за използването на персонални компютри, включително домашни и бизнес настолни компютри, преносими компютри, таблетни компютри, персонални компютри и медиен център. Преди обявяването му на 22 юли, 2005, Windows Vista е известен с кодовото си "Longhorn." [3] за развитие е завършено на 8 ноември 2006 г.; през следващите три месеца тя е пусната в етапа на компютърните производители на хардуер и софтуер, бизнес клиенти, както и дребно. На 30 януари 2007 г., беше освободен по целия свят, [4] и е предоставен за закупуване и изтегляне от уеб сайта на Microsoft. [5] Пускането на Windows Vista дойдоха повече от пет години след въвеждането на своя предшественик, Windows XP на най-дългия период от време между последователните версии на Microsoft Desktop операционните системи Windows. Той е наследен от Windows 7, която е бил освободен за производство на 22 юли 2009 г., и за широката публика на 22-ри Октомври 2009.

  Windows Vista съдържа много промени и нови функции, включително актуализирана графичен потребителски интерфейс и визуален стил наречен Windows Aero, откриваме обновен функция за търсене, мултимедийни инструменти, включително Windows DVD Maker, както и преработени в мрежа, аудио, отпечатване и показва под-системи. Vista има за цел да повиши нивото на комуникация между машините в домашна мрежа, използвайки партньорска към партньорската технология да се опрости споделянето на файлове и цифрова медия между компютри и устройства. Windows Vista включва версия 3.0 на. NET Framework, което позволява на разработчиците да пишат софтуер, приложения, без традиционните Windows API.

  Поддържане на Windowsvista

   

  Показване на базова информация за системата

  ПрозорецътSystemпоказвабазоваинформациязаWondows.ТозипрозорецсепоявявакогатоотпапкатаControlpanelсеотвориSystem and Maintenance и след това се избере иконата System.Показва се информация организирана в няколко области.

       Областта Windowsedition представя информация за използваното издание на Windows,а изпълнението на команда UpgrateWindowsvistaпредоставя на потребителя възможност да премине към издание от по високо ниво.Например потребител на Windowsvistabusiness може да премине към изданието Ultimate.

        Областта System предоставя информация за използваната хардуерна архитектура и конфигурация:производител на компютъра.модел оценка на производителността и оценка на хардуера,вид и модел на процесора,размер на Ram паметта,тип на използваната Windows система.

  В областта Computername,DomainandWorkgroupSettings се предлага информация за името на компютъра,неговото описание домейн и работната група към която е включен.

        В областта Windowsactivation може да се получи информация дали е направена активация на системата и се показва продуктовия идентификатор.Компания Microsoft дава възможност на Windowsvista да се инсталира без въвеждане на активиращ ключ и така системата да се използва в срок от 30 дни.В този период потребителя трябва да извърши активация по интернет или телефон.

         В панела Tasks се показват команди, с чиято помощ се извършва настройка и поддръжка на системата.

   

   

  Управление на компютъра

  ПрозорецътComputermanagementсеизползвазауправлениенадисковете,тойпредоставяинструментизауправлениекактоналокалния,такаинаотдалеченикомпютри.ПрозорецътсеотварякогатоотпапкаControlpanelсеизбереAdministrativetoolsслед,коетосещракваикона Computer management.