Творчество на Григорий Цамблак

 •  

  КУРСОВА РАБОТА

  на тема:

   

  Творчество на Григорий Цамблак

   

  Григорий Цамблак е една от най-интересните личности на българската средновековна културна история. Около неговия живот и творчеството му са изказани противоречиви хипотези.

  Има достатъчно основания да се твърди, че през XIV в. фамилията Цамблаковци принадлежи към българската придворна аристокрация в Търново. Приблизителната дата на раждане на Григорий е между 1367 и 1369 г. Цамблак получава образование при Евтимий; той изрично съобщава, че българската църква го е възпитала. От Евтимий възприема литературни и правописни езикови принципи, от него се учи на патриотизъм и ораторско умение.

   

  Историческата съдба на България става причина Цамблак да прекара по-голямата част от живота си в чужбина – във Византия, Сърбия, Молдова и в Русия. Забележително е, че където и да отиде, той успява да се наложи с личността си и да остави забележителни произведения. Цамблак създава творби, свързани с българския живот, оставя съчинения, отразяващи сръбската и румънската история, обновява проповедническата литература в Молдова и Русия.

  Книжовното наследство на Григорий Цамблак е твърде обемисто. Той завещава на поколенията:

  1. Агиографски творби:

          „Житие на Стефан Дечански”

          „Мъчение на Иван Белиградски”

          „Разказ за пренасяне мощите на св. Петка от Видин в Сърбия”

   

  2. Тържествена ораторска проза:

          „Надгробно слово за Киприан”

          „Похвално слово на Евтимий”

          „Похвално слово за Димитър Солунски”

          „Похвално слово за св. Георги”

          празнични слова за господски и богородични празници

   

  3. Учителна ораторска проза:

          беседи за поста, за милостинята и други

   

  4. Речи:

          „Изповедание на вярата” (когато е избран за киевски митрополит)

          Реч на Констанцкия събор

   

  5. Химнографски творби:

          „Служба за Иван Нови Сучавски”