Туроператорска, агентска и транспортна дейност

 •  

  Лекции

  Туроператорска, агентска и транспортна дейност

   

   

   

  В древните цивилизации се появяват условия за преместване на големи човешки маси с религиозни, лечебно-профилактични, познавателни и други цели. Първи сведения за предшествениците на туроператорските агенции – древен Рим. През този период голяма роля за улесняване на пътуванията изпълнява римската поща. Към нея се създават различни служби – за издаване на разрешителни и други документи за пътуване и инструкции за използването на пощенски станции, за нощувка и хранене. Специалния характер на тези служби дава основание те да бъдат определени като своеобразен вид туристическа агенция. За улесняване на тяхната дейност 180 г. пр. Н.Е. са издадени два материала – пътеводител и наръчник на пътуванията. Пътеводителят е разработен в 10 тома и е давал сведения за различни държави. Наръчникът съдържа по-важните пътища и местоположения на пощенските станции. С разпадането на римската империя предпоставките за развитие на туристическата агенция се премахват. След 15 век се появяват своеобразни предшественици на туристическите агенции. За това съдейства оживлението в търговията и пътуванията, като голям брой средиземноморски градове се обособяват като стопански и културни селища. През този период се появяват големи групи от поклонници. На градските площади се появяввали специални бюра. През този период се появяват нови мотиви за пътувания – образователни пътувания. Приема се, че ерата на съвременните туристически агенции започва с дейността на англичанина Томас Кук. Приема се, че началото на организираният туризъм е 5 юли 1845г. От 1842г. Кук действа като екскурзионен агент.

  През 1850г. той издава първия рекламен плакат за обиколни пътувания.

  През 1856г. организира и ръководи първото обиколно пътуване в Европа – има голям успех. Въвежда две нови форми на пътуване: - излети на лунна светлина (млади хора с огромно свободно време и огромни възможности); образувателно пътуване (за младежи с посещение на природни, исторически и културни забележителности).

  През 1869г. организира първото голямо пътуване до Палестина по река Нил със сина му. Той създава постепенно собствена флотилия с кораби и организира круизи.

  През 1880г. флотилията наброява 15 комфортни туристически кораба.

  1870г. – международен влаков билет – има право да се сменя маршрута.

  1872г. – първото околосветско пътуване по море и суша.

  1874г. – въвежда кредита като предвестник на туристическия чек.

  1877г. – филиали и представителства в цяла Европа, Австралия и Индия

  1879г. – собствена банка, която издава туристически чекове, кредитни писма, гарантира финансова стабилност

  1882г. – Томас Кук почива.

  През 19 век основна част от пътуващите чуждестранни туристи за европейските държави са англичаните. Появяват се и хотели със специални имена – „Лондон”, „Британик”. Навлизат думи като лайнер, комфорт експрес. Удължаване на железните пътища допринася за развитие. До Първата Световна Война, голяма част от туристите използват морски съобщения. Морският транспорт се усъвършенства. Появяват се трансатлантически лайнери (Сириум, Мавритания, 1812г. – Титаник).

  1914-1918г. – Първата Световна Война: - негативно влияние на развитието на туристическите връзки. Туристически агенции прекратяват дейността си. До Втората Световна Война основна част от туристите се насочват към Италия и Швейцария. В първите години след войната международният туризъм в Европа се възстановява.

  1947г. – в Париж се учредява Международен съюз на чудестранни туристически организации като Международната туристическа организация. В края на миналия век и началото на този организираната туристическа дейност на международните агенции става важна част от икономическите връзки. Увеличава се %та на масови пътувания. Перспективи за развитие на туризма.

  Световния съвет по туризъм и пътуване определя няколко характеристики на съвременния туризъм:

  1.                        Водеща световна индутрия, която включва различни компоненти: пътувания, пребивавания, хранене, услуги (анимация, спортно-увеселителни паркове)

  2.                        Водещ производител на промишлена продукция, като участието му в световния национален продукт е над 6%

  3.                        Водещ данъкоплатец

  4.                        Работна сила – работодател на повече от 15% от работещите в света

  5.                        Най-бързо развиващият се отрасъл в европейската и световна икономика. СТО посочва, че в 21 век туристите ще пътуват все по-далеч от домовете си и ще се пътува извън Земята (2002г. – първият турист в Космоса).

  СТО (Световната Туристическа Организация) – 12 водещи тенденции

  1.                   Глобализацията на света и локализация а туристически пътувания.

  2.                   Въвеждане на електронните технологии.

  3.                   Пътуване с високоскоростни влакове. – да се улесни и ускори пътуването.

  4.                   Ориентиране на потребителите чрез използване на съвременни технологии. (дискове, преглед на интернет, имейли).

  5.                   Поляризация на туристическите видове. – комфорт или приключения.

  6.                   Дестинациите ще се проявяват като моден аксесоар.

  7.                   Развитие на маркетинга на целеви продукти (ЗЕ).

  8.                   Повечето от дестинациите ще се фокусират върху имиджа като предпоставка за размножаване и увеличаване на привлекателната им сила.