Тартюф - характеристики

 • ТАРТЮФ” – КОМЕДИЯ НА ХАРАКТЕРИТЕ

   

  Миналия час изяснихте защо комедията на Молиер “Тартюф” се вписва в контекста на висшите жанрове през времето на Класицизма. Припомнете в какво се състои замисълът на комедията според първото прошение на автора: - да изобличи лицемерите сред свещениците, защото нанасят зло на хората и на държавата като цяло. През следващите часове ще наблюдавате как се осъществява този замисъл в развитието на пиесата. Вече знаете, че най-важните примери за подражание и отрицание в една класицистична драма са героите – чрез тяхното поведение и ценностите, които отстояват, се потвърждават или компрометират идеалите на епохата за човек и общество. Затова се казва, че класицистичната драма представя характери и чрез тях – нормите за добро и зло.

   

  Този час ще започнем разговора за начина, по който “Тартюф” представя ‘героите на своето време’, като се опитаме да назовем типовете човешки характери, присъстващи в действието, и техните художествени функции. Запишете темата на урока:

   

  ТАРТЮФ” – КОМЕДИЯ НА ХАРАКТЕРИТЕ

   

  От работата си върху “Хамлет” вече знаете къде и как се представят героите на драмата. По какъв начин са въведени в действието персонажите на Молиеровата комедия? (наблюдавайте листа с актьорите и началото на текста) – първото запознаване с героите е тяхното изброяване преди началото на действието. Коментирайте подреждането им:

   

  КЛЕАНТ,шурей на Оргон

   ГОСПОЖА ПЕРНЕЛ, майка на Оргон

   ОРГОН, съпруг на Елмира

   ЕЛМИРА, жена на Оргон

   ДАМИС, син на Оргон

   МАРИАНА, дъщеря на Оргон и любовница на Валер

   ВАЛЕР, любовник на Мариана

   ТАРТЮФ, лицемерен набожник

   ДОРИНА, придружница на Мариана

   г. ЛОЯЛ, съдебен пристав

   ПОЛИЦАЙ

   ФЛИПОТ, слугиня на госпожа Пернел

   ЛОРАН, слуга на Тартюф

   Действието става в Париж.

   

  Защо Клеант е на първо място? Как си обяснявате мястото на Тартюф в средата на списъка?като се изключи Клеант, останалите са подредени по старшинство – г-жа Пернел е най-възрастната в благородническото семейство, след нея са синът й, снахата, техните син, дъщеря и нейния любим; след това е външният за семейството Тартюф;Дорина, която е почти член на сем-то, но е прислужница все пак и накрая са най-малко присъстващите герои – приставът и останалите слуги. Тартюф не е в началото на списъка не само защото не е благородник и член на семейството (те са ‘висшите’ герои), но и защото вероятно Молиер не е искал да го представя като най-важния от персонажите (във връзка с нападките около пиесата му) – няма ли противоречие между заглавието, което използва именно неговото име (следователно всичко ще се върти около него), и това ‘средно’ място в изброяването?всъщност то е естествената граница между двата свята – на благородниците и останалите, а и средата е ‘център’ който обединява (или разделя) всички наоколо. Така заглавието отпраща не към най-важния в действието, а към този, който провокира корекциите в гледните точки на висшите герои, за да могат да станат наистина герои-образци на качества, мислене, поведение. Което е и целта на високата комедия.

   

  Що се отнася до Клеант, може би все още нямате обяснение за изнасянето му в първа позиция, но това ще се изясни, след като откриете каква функция изпълнява той в действието (става дума за това, че Клеант е ‘подставеното лице’ на автора в текста, той е и коментатор, и съдник, и насочващ внимателно поведението на останалите, но учениците ще го разберат впоследствие).

   

  Действието се развива в Париж. Какъв смисъл виждате в указването на мястото на събитията?столицата е синоним на държавата и кралската власт. Ситуирането на действието там е още едно потвърждение на жанра и обещание, че ще се защитават интересите на тези, които създават реда и нормите в обществото.

  Нека видим как започва текстът и каква начална представа създава за героите, които първи влизат в действието (четат се откъси до репликата на Дорина ‘За вас е той светец, но вярвайте ми вие: безбожен лицемер под маската се крие’). С каква ситуация започва действието и от какво е предизвикана?заминаването на г-жа Пернел, обидена от отношението към нея и към новия й любимец в дома – Тартюф. Следователно името на героя от заглавието се появява за първи път не чрез присъствието, а чрез отсъствието му.Какви са първите впечатления за г-жа Пернел от думите й? авторитарна, имаща мнение за всеки и всичко; прекъсването на другите издава неуважение към тях. Репликите й дават характеристика за всеки от семейството – сравнете оценките й за отделните членове в дома с тази за Тартюф: той е единственият, спечелил благоразположението й – с какви качества? – честен, справедлив, благоприличен, уважаващ бога; а останалите са определени като недостойни (дайте примери).

  Как е обяснена позицията на г-жа Пернел и от кого? – погледнете репликата на Дорина и коментирайте причините за поведението на старата госпожа според слугинята (прочит:

  Ох, милата госпожа!

  Да, вярно е, че тя живее в строгост Божа,