Съставяне на агроклиматична характеристика за територията на град Пловдив

 •  

  Курсов проект на тема:

  Съставяне на агроклиматична характеристика за   територията на град Пловдив

   

   

   

   

   

   

   

  1.Набавяне на изходна информация за климата на местоживеене

   

  2.Построяване на графика за годишния ход на основните метеорологични елементи (климатограма) .

   

  3.Построяване на графика за хода на хидротермичния коефициент през вегетационния

  период (от Април до Октомври)

   

  4.Агроклиматична характеристика на изследвания район :

  а) описание на физико- географски условия

  б) описания на климата по сезони

  в) обща оценка на климата

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Литература:

  1. Климатичен справочник на България – ТОМ  1,2,3,4 и 6.

  2 Агроклиматичен справочник на България

  3. Агроклиматичен атлас на България

  4. Ръководство за упражнение по Агрометеорология – от стр.135 до стр.156

  5.Учебник по Агрометеорология  - стр.114 (Раздел: Климат на България ) и от стр.142  до стр.159 (Раздел: Оценка на климата за целите на земеделското производство )

   

   

  Продължителност на слънчевото греене.

  Относителна продължителност на слънчевото греене.

  Станция

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  Год

  Пловдив

  83

  110

  150

  192

  232

  262

  321

  299

  261

  178

  98

  78

  2264

  Пловдив

  28

  38

  41

  48

  51

  57

  69

  69

  70

  52

  33

  28

  51