Свободата е най-скъпоценното благо

 • „Свободата е най-скъпоценното благо”

  /есе/

   

  Свободата е нещото, което Дон Кихот най-много цени. Според него свободата е „от най-скъпоценните блага, с които небесата даряват хората”. Човек се ражда свободен и трябва да живее като такъв.

  Много често хората биват ограничавани от тази своя свобода. През различните епохи хората биват ограничавани и поробвани. Биват лишавани от свободата, която е била тяхно право от първия дъх, който са поели, от първия лъч светлина, който са видяли и от първото чувство, което са изпитали.

  Дон Кихот смята, че човекът трябва да бъде свободен и щастлив. Тази негова мечта е жива, защото човекът днес, човекът на новото време, е свободен и щастлив. В днешно време хората не могат да бъдат поробвани и ограничавани по какъвто и да е било начин, защото всеки има еднакви права и свободи.

  Няма значение от каква раса си, от какъв пол си и каква религия изповядваш – ти си човек и имаш същите права, които имат всички останали. Имаш свободата да изразяваш себе си както решиш, имаш свободата да избираш и да комуникираш.

  Свободата е човешко право, което помага на човека да се развива и израства като отделна личност в обществото. Ако това право бъде отнето, тази личност няма да има възможност да се развие и да израстне. Този човек ще стане безличен.

  Всеки човек се бори за правото си на свобода. Всички хора, участвали във войните са се борели не за властта, която е искал техният водач, а за тяхната свобода. За свободата семейството, родината и народа им. Дон Кихот защитава свободата на хората, защото тя за него не е само вътрешен стимул на поведение – тя е издигната до осъзнат принцип. И Дон Кихот не би бил Дон Кихот, ако не поучаваше своят оръженосец в духа на този принцип.

  Дон Кихот дойде в света, за да покаже на хората, че трябва да имат вътрешна нагласа, за да се чувстват свободни.

  Човек се ражда свободен, развива се и живее и бива свободен по свой собствен избор.