Светът е пълен с хора, които подражават на другите

 • Светът е пълен с хора, които искат да подражават на другите

  (съчинение-разсъждение)

   

  Всеки човек притежава своя индивидуалност, лични качества и недостатъци. Затова и светът е толкова шарен и различен. Красотата в природата не е в симетрията, а в многообразието и пъстротата. Но вместо да ценим собствените си добродетели, често нашите мечти са свързани с погрешната представа, че другите притежават нещо повече от нас и са по-облагодетелствани от живота. И така се стремим да постигнем непривични за нас неща, без да вземем предвид личните си възможности и средства.

  Ако подражаваш на някого, неизбежно ще обезличиш своя характер и ще се слееш с тълпата. Характерните ти качества ще изчезнат в опита да се престориш на различен и ефектът ще е обратен. Вместо да изпъкнеш и да станеш по-значим, макар и само в собствените очи, ще останеш непълноценен и недовършен в новата си същност.

  В днешно време има хиляди примери за хора, които не дооценяват собствените си възможности, а се стремят сляпо да подражават на идолите си, на известни хора или дори на родителите си. В крайна сметка те не успяват да доразвият личните си дадености и ги губят в името на нещо недостижимо. По този начин винаги у тях остава едно неудовлетворение от живота и не могат да се насладят и да ценят това, което имат. По-лошо е, когато този стремеж се наблюдава в целия народ. Желанието да приличат на други, да притежават техните качества и сполуки, без да вложат нужните за това усилия, често води до обезличаване на нацията и липса на прогрес. Липсата на национално самосъзнание и гордост може да е причината за бъдещи неуспехи и посредственост.

  Нашият народ отдавна с ирония е отбелязал този факт, като е създал поговорката „Чуждата кокошка – гъска” и пословицата „Видяла жабата, че подковават вола, и тя вдигнала крак”. Това говори за дълбоко вкорененото ни чувство за малоценност, с което все още не можем да се разделим. Едва когато започнеш да се осланяш на собствените качества и да разчиташ на силите си, ще успееш да постигнеш мечтите си. И кой знае, може би този, на когото вчера си искал да подражаваш, утре ще иска да прилича на теб.