Структура на адресите в интернет

 •  

     

   

   

   

   

   

   

   

  ДОКЛАД

  НА ТЕМА

  Структура на адресите в Интернет. Начини за въвеждане и редактиране на адреси.

   

  Съдържание

  1.Същност и структура на Интернет

  - Интернет - мрежа на мрежите;

  2.История на Интернет

  3. Развитиена Интернет

  -ИНТЕРНЕТ - глобално свързана мрежа от компютри.

  4. Адреси на ресурси в Интернет

  - Адресите URL

  5.Технически и технологични аспекти на Интернет

  - Основни технически и технологични понятия в Интернет

  6. Адресите в Интернет

  - IP (Internet Protocol) Адреси

  -клас A

  -клас B

  -клас C

  7. Маршрутизация

  8. World Wide Web

  - Същност

   

   

   

   

   

   

  1.Същност и структура.

  Интернет е глобална мрежа от мрежи, която обслужва милиони потребители по света, използвайки различни протоколи. Обединяването на мрежите става чрез наети линии между Интернет доставчиците. Когато потребителят е в Интернет, той не си представя всички тези наети линии и сателитни канали между Интернет доставчиците, когато иска да се свърже с искания от него сървър.

  Интернет е мрежа на мрежите. Интернет е световно разпространена съвкупност от мрежи, шлюзове, сървъри и компютри, използващи общ набор от телекомуникационни протоколи за връзка помежду си. Тези протоколи представляват правила, които описват начина на комуникация между два компютъра в Интернет.

  Интернет осигурява информация до ресурси от цял свят. Без да напускате дома или офиса си, имате възможност да посетите Ирландия, Австралия или всяка друга страна по света. Има големи количества информация, които са достъпни от университети, правителствени и военни организации или библиотеки.

  За да се свържете с Интернет ви трябва регистрация (акаунт, сметка) в някоя от компаниите доставчици на Интернет, наричани още ISP (Internet Service Providers). Това е същото, както при прокарването на нова телефонна линия – обикновено плащате месечен наем на своя Интернет доставчик за използването на компютърните му услуги. За да се вържете с такъв доставчик ви трябва компютър, оборудван с модем, който набира номера на доставчика и ви дава възможност да изпращате и получавате информация по обикновена телефонна линия. Съществуват и други начини на връзка с Интернет доставчика - ISDN, DSL, кабелен модем, радио, наета линия и т.н.

  Основния Интернет протокол е TCP/IP. Той представлява набор от протоколи (протоколен пакет или протоколен стек) заложени в основата на Интернет. Този набор от протоколи включва IP, TCP, UDP, ICMP и др. Всяка съвременна операционна система има вградена в себе си реализация на протоколите TCP/IP, чрез които осигурява достъп до Интернет.

  Основната адресна структура на протоколния пакет TCP/IP е уникален адрес, наречен IP адрес. Този адрес се използва за адресиране на всички компютри и устройства в Интернет, и се състои от четири октета (байта). Октет е аналогично понятие на байт, т.е. един октет (байт) е число от 0 до 255. Следователно IP адреса се състои от 4 байта. Четирите байта се комбинират и образуват IP адрес, който включва два основни компонента: