Стена между поета и хората в контекста на българската поезия

 • 9.     Мутафов, Е. Студът и любовта в едно сърце, // Пламък, №7, 1968

  10. Свиленов, А. При Дамян Дамянов, Литературна анкета, // Литературна мисъл, № 4, 1974

  11. Спасов, И. Два автографа. Дамян Дамянов, В: Отворени писма от рая, София, 2004

  12. Спасов, И. Животът побеждава смъртта, // Пламък, №10, 1964

  13. Томов, Б. За времето и поета, // Пламък, № 1, 1985

  14. Топалов, К. Дамян Дамянов, // Родна реч, №10, 1971

  15. Топалов, Кирил. Запознаваме ви с поета Дамян Дамянов, // Родна реч, № 10, 1971

  16. Цонев, Й. Островски и творческото развитие на Дамян Дамянов”, // Език и литература, №2, 1962

  17. Шопов, Д. Вечните букви на живота, София, 2002


  Ликова, Розалия. Портрети на български символисти / Розалия Ликова. - София : Наука и изкуство, 1987, с. 43

  Гранитски, И. Пейзажи на духа. // Понеделник, № 4-5, 1998, с. 223

   

  По Захаржевска, В. Трима от едно поколение, // Пламък, № 11, 1972, с. 84

  Георгиев, Л. Между мечтата и нравствената утопия, // Пламък, №23, 1969, с.65

  Мутафов, Е. Студът и любовта в едно сърце, // Пламък, №7, 1968, с. 68

   

   

  Томов, Б. За времето и поета, // Пламък, № 1, 1985, с. 198

  Топалов, Кирил. Запознаваме ви с поета Дамян Дамянов, // Родна реч, № 10, 1971, с. 27

  Гранитски, Иван. Пейзажи на духа, // Понеделник, № 4 – 5, 1998, с. 225

  Мутафов, Е. Студът и любовта в едно сърце (Дамян Дамянов), // Пламък, № 7, 1968, с. 68

  Мутафов, Е. Студът и любовта в едно сърце (Дамян Дамянов), // Пламък, № 7, 1968, с.68

  Цонев, Й. Островски и творческото развитие на Дамян Дамянов”, // Език и литература, №2, 1962, с. 45

   

  Спасов, И. Животът побеждава смъртта, // Пламък, №10, 1964, с. 67

  Спасов, И. Животът побеждава смъртта, // Пламък, № 10, 1964, с. 69

  Топалов, К. Дамян Дамянов, // Родна реч, №10, 1971, с. 26

  Георгиев, Л. Между мечтата и нравствената утопия, (Поетичният свят на Дамян Дамянов), // Пламък, № 23, 1969, с. 68

   

  Еленков, К. Общувам значи живея, // Септември, № 1, 1985, с. 245

  По Спасов, И. Животът побеждава смъртта, // Пламък, № 10, 1964, с. 69

  Пак там, с. 70

  Гранитски, Иван. Пейзажи на духа, // Понеделник, № 4-5, 1998, с.227

  Захаржевская, В. Трима от едно поколение, № 11, 1972, с. 88

  Библиографията е направена въз основа на Речник по нова българска литература, 1994, с.