Стена между поета и хората в контекста на българската поезия

 • 5.     Пред олтара на слънцето. Стихове, 1964

  6.     Стени. Стихове, 1964

  7.     Преди всичко любов. Драматична поема, 1965

  8.     Като тревата. Стихове, 1966

  9.     Гимназия „Родина”. Стихове и поеми, 1967

  10. …И си отива лятото…Стихотворения, 1968

  11. Коленича пред тебе…Стихове, 1968

  12. Живей така че…Есета, силуети, импресии, 1969

  13. Ти приличаш на моя сълза. Стихове, 1969

  14. …И моята България пътува. Лирическа хроника, 1971

  15. Вчера по същото време. Стихотворения, 1971

  16. Молба към света. Стихотворения, 1973

  17. Радостно, тъжно и весело. Лирика, 1974

  18. Ще има връщане. Стихотворения, 1976

  19. Първото име на щастието. Страници по пътни бележки, 1976

  20. Да бяха хляб…Стихотворения, 1977

  21. Хвърчилото се връща. Разкази за едно детство, 1978

  22. Благословено да е нещото, което…Стихотворения, 1979 (2 доп. изд. 1982)

  23. Стигат ми солта и хляба… Стихотворения, 1980

  24. Тетрадка по всичко, 1980

  25. Отворен кръг. Стихотворения, 1983

  26. Таванът: почти роман, 1983

  27. Всеки делник има красота. Стихотворения, 1985

  28. Избрани стихове. Лирика, 1985

  29. Молитва в полунощ. Стихотворния, 1986

  30. Сбогом, бързам! Проза и не съвсем, 1989

  31. Любовна лирика, 1990 (1992)

               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Използвана литература

               

  1.     Георгиев, Л. Между мечтата и нравствената утопия, (Поетичният свят на Дамян Дамянов), // Пламък, № 23, 1969

  2.     Георгиев, Л. Между мечтата и нравствената утопия, // Пламък, №23, 1969

  3.     Гранитски, И. Пейзажи на духа. // Понеделник, № 4-5, 1998

  4.     Гранитски, Иван. Пейзажи на духа, // Понеделник, № 4 – 5, 1998

  5.     Еленков, К. Общувам значи живея, // Септември, № 1, 1985

  6.     Захаржевска, В. Трима от едно поколение, // Пламък, № 11, 1972

  7.     Ликова, Розалия. Портрети на български символисти / Розалия Ликова. - София : Наука и изкуство, 1987