Сравняване на туристическите бази и условия за развитие на Югозападен и Западен Тракийско-­Родопски район

 •  

  Тема:Сравняване натуристическите бази и условия за развитие на Югозападен и Западен Тракийско-Родопски район.

   

   

  Използвана Литература:

           „Физическа и Социално-Икономическа ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ”

  Автори: Проф. Д-р Дончо Дончев и доц. Д-р Христо Каракашев.

           Интернет източник: http://209.85.129.132/search?q=cache:VbDccOb4BrIJ:shiningmountains-bg.com/products/Marketing_Strategy_bg.doc+%22%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B8+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22&hl=bg&ct=clnk&cd=15&gl=bg

           http://www.zapiski.info/view.php?id=630

           http://www.zapiski.info/view.php?id=614

     Същност на Туризма като стопански отрасъл:

           След 1945г Туризма се превръща в масово социално-икономическо явление, в което се включват милиони хора по света. Той се оформя като типичен, бързо развиващ се стопанси отрасъл. През 1997г. в туризма са участвали над 400 млн. души от цял свят, предимно от развитите държави. Приходите от международния туризъм се изчисляват на 75 млрд. Долара. Над 67% от тях се падат на Европа, която привлича 73% от туристите.

           Понятието „Туризъм” в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разтояния. А в широк смисъл това е „обиколка”, „разходка”. Под думата „туризъм” се разбира и самата дейност, свързана с пътуванията и организиране на престоите, обслужването, осигуряването на необходимите съоръжения и т.н.Туризма е стопански отрасъл, който поражда необходимост от създаването на някои производствени отрасли, които имат за цел да задоволяват туристите с необходимите средства – транспорт, продукти, изделия на хранителната промишленост, производство на суровини и др.Туризма има икономическа същност и в много страни, включително и България, туризмът е важен стопански отрасъл.

           Туризмът e пътуване /разходка/ с цел възстановяване и почивка. Туристическото пътуване е свързано с опознаване на нови селища и местности, на бита и културните особености на хората. Туристите попадат в нова среда и се откъсват от ежедневието си, което е дълбокият смисъл на туризма като дейност. Към туризма се отнасят и дейностите, подпомагащи пътуванията: осигуряващи почивката на пенсионери, деца, ученици, студенти и други групи от населението.

           Значението на отрасъла се определя от мястото му в стопанската структура и влиянието му върху населението.
  В условията на стопанска криза туризмът е един от малкото отрасли, които са печеливши и чиято “продукция” има пазар в страната и в чужбина. През 1999г. той създава около 3% от БДС в страната, а чистите приходи от него са около 300млн. долара. От туристическите услуги се получават приходи във валута срещу „износ” на стоки и услуги чрез чужденците, които посещават България. Част от приходите в туризма са преки /от храна и нощувки/, а друга част са косвени /транспорт, търговия, посещения на музеи, театри, концерти и др./. Чрез туризма се съдейства за развитие на екологичното земеделие, транспортната инфраструктура, търговията и други обработващи и обслужващи отрасли и дейности. Това е доказателство за голямото стопанско значение на туризма и за неговото приоритетно място в стопанската структура на България.

   

   

  Туристическите обекти в Западен и Югозападен Тракийско-Родопски район:

           Природогеографското положение е един от най-важните фатори, защото определя характера на отделните природни компоненти. То ускорява или забавя развитието на туризма, Територията на нашата страна се намира на границата между Европа и Азия, на международен ръстопът, което допринася за увеличаването на туристопотока през България.

           Антропогенни условия и ресурси. Към антропогенните ресурси се отнасят всички прояви на материалната и духовна култура на населението в България. Атрактивността им не се влияе от климатичните условия, което дава възможност за целогодишната им експлоатация. Антропогенни туристически ресурси са архитектурните паметници, археологическите находки, религиозни обекти /черкви, манастири, джамии, медресета и др./, музейни експозиции, културни институции /театри, оперети, опери, хорове, балет, състави/, индустриални обекти /АЕЦ, ВЕЦ, язовири и др./, спортни обекти /стадиони, мототрасета, хиподруми, колодруми и др./, циркови представления, концерти, кинопрожекции и др.

           Българските културно-исторически паметници имат висока атрактивна стойност. Такива са манастирите, крепостите, църкви, барелефи, архитектурни и етнографски музеи и резервати, гробници и други археологически находки. Някои от тях се посещават главно от специалисти /гробниците, Боянската църква, скалните манастири в Иваново, Мадарският конник, погребални и селищни тракийски могили и др./. Обект на масови посещения са Шипка, Старият Пловдив, Рилски манастир, Мелник, Боженци, Етъра, Несебър, Жеравна, Созопол, Банско, Бачковски манастир, Троянски манастир, Кръстова гора, Широка лъка, Преслав, Мадара, Самоков, Трявна, Котел, Арбанаси и др.

  Природогеографски туристически обекти:

  Културно-исторически ресирси:

           От различни културни цивилизации:

  -          Казанлъшката гробница и Поморската гробница