Сравнителна характеристика на туристическите райони в Р. Румъния и Р. Сърбия

 •  

   

  Сравнителна характеристика на две Балкански държави

   

  Сърбия и Румъния

   

  Съдържание:

   

  I. Географско положение,граници и големина

  II. Природо-ресурсен потенциал:

  1. Релеф

  2. Климат

  3. Води

  4. Растителен и животински свят

  III. Място на туризма в системата на националното стопанство на двете държави

  IV. Сравнителна характеристика на туристическите райони в Р. Румъния и Р. Сърбия

   

  РУМЪНИЯ (ROMÂNIA)

  (Romania-англ.; Rumдnien-нем.; Roumanie-фр.; Румыния-рус.)

  Национален девиз: няма

  Национален празник: 1 декември (ден на Румъния)

  Площ: 237 500 km2

  Парична единица: 1 лея (100 бани)

  Население: 21,7 млн. д.

  Телефонен код: 0040

  Официален език: румънски

  Столица: Букурещ

  Местното време: GMT + 2

  Държавно устройство: парламентарна република

   

   

   

   

  СЪРБИЯ (СРЪБИJА/SRBIJA)

  (Serbia - англ.; Serbien - нем.; Serbie - фр.; Сербия - рус.)

  Национален девиз: няма

  Национален празник: 15 февруари; 5 юни (ден на независимостта от Сърбия и Черна гора)

  Площ: 88 400 km2

  Парична единица: денар (100 дени), в Косово - евро

  Население: 10,1 млн. д.

  Телефонен код: + 381

  Официален език: сръбски

  Столица: Белград

  Местното време: GMT + 1

  Държавно устройство: парламентарна република