Сравнителна характеристика на Италия и Франция

 •  

  КУРСОВА РАБОТА

   

  по: Регионална греография на страните от Европейския съюз

   

  НА ТЕМА:

  СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ

   

   

   

  Съдържание:

   

  I.Географско положение, граници и големина ............................. 3 стр.

   

  1.     Сравнителна характеристика на географското положение .......3 стр.

   

  1.1. Астрономическо географско положение ............................. 3 стр.   

  1.2. Природогеографско положение ............................................. 3 стр.

  1.3. Икономгеографско положение ............................................... 3 стр.

  1.4. Туристикогеографско положение .......................................... 4 стр.

   

  2. Сравнителна характеристика на границите .......................... 5 стр.

   

  3. Сравнителна характеристика на площта ............................... 5 стр.

   

  II. Оценка на природноресурсния потенциал ............................ 5 стр.

   

  1.     Оценка на релефа ........................................................... 5 стр.

  2.     Оценка на климата ......................................................... 6 стр.

  3.     Оценка на водите ............................................................ 7 стр.

  4.     Оценка на растителността и животинския свят ........... 8 стр.

   

  III. Държавно устройство ...............................................................8 стр.

   

  IV. Население .................................................................................. 11 стр.

   

  1.     Брой и териториално разпределение .................................. 11 стр.

   

  2.     Структура на населението ................................................... 11 стр.

  2.1.            Полово-възрастова  структура .....................  11 стр.                                            

  2.2.            Етно-лингвистична структура .....................  12 стр.   

  2.3.            Образователна структура ..............................  13 стр.

  2.4.            Конфесионална структура ............................. 13 стр.

  2.5.            Селищна структура .........................................  13 стр.

  2.6.            Професионална структура .............................  14 стр.

   

  3.     Движение на населението ..................................................... 14 стр.