Смърт и безсмъртие в Ботевата поезия

 • Смърт и безсмъртие в Ботевата поезия

  План

  Пътят на бунтовника-страшен,но славен

  Идеалът за свобода(духовна и физическа)

  Избор

                                                               

                           Робство                                           емиграция-скиталчество              Борба за свобода

          (липса на достойнство,унижение,предателство)                                    (в името на хората,които обича,промяна)

  Победа                              смърт             

  Безсмъртие

  (народната памет)

   

           Тематично идейна схема в Ботевата поезия:    национално – социално общочовешко

           Идейно-тематични ядра;

  -          Робство- свободаа – борба

  -          Любов – омраза

  -          Смърт – безсмъртие и др.

   

  Смърт

  Безсмъртие

        Физическа и духовна смърт-духовна пустота,разложение,безразличие,робска душа, примирение („Борба”, „Моята молитва”)

        Живот в паметта и признанието на поколенията

        Породена от разочарованието от живота („Майце си”)

        Достойна отплата за всички загинали в името на идеала за свобода

        „мила усмивка” , „сладка почивка” („До моето първо либе”)

        Постига се чрез саможертва, извършването на подвиг в името на съкровен идеал

        Достоен край на човешкото съществуване („На прощаване”)

        Безсмъртието в съзнанието на хората е достойната награда за героя и саможертвата му няма да бъде напразна

        Неизменна част от пътя на борбата, част от жадуваната свобода

        Нов живот, ново раждане- това е безсмъртието

        Реалност,обреченост

        Цветова символика – „бяла премена” , „трева зелена”

        Саможертва в името на идеал

        Настояще- мрачно  и неизменно,предчувствие в борбата, очакване („Подкрепи и мен ръката,/та кога въстане робът,/в редовете на борбата/да си намеря и аз гробът” – „Моята молитва”)

   

        „народен гроб” , „мъртъв свят” („Към брата си”) ; „син на Лойола и брат на Юда” („Елегия”)

   

        Чувство на скръб, печал, тъга, мъка, страдание, тържество на силите на мрака;чувство на страшна, всепоглъщаща, непреодолима болка („Обесването на Васил Левски”)

   

        Дълбок сън, студ ,мраз („Обесването на Васил Левски”)

        Портретни детайли вещаещи смърт : „очи темнеят, глава се люшка”