Село Селановци

 • За да се роди хубаво и здраво бебе съществуват много поверия относно това,какво трябва да се прави и какво – не.Според старите селановски предания бременната не трябва да се реже косата, за да не отреже патката на бебето ( за да се роди момче).При уплаха, да не се докосва по лицето и тялото, за да не остане рождено (тъмно) петно на детето. Да не ходи на погребения и гробища. Да не крие, че е бременна, за да не е нямо детето.

  Интересни са и вярванията свързани с новороденото. След раждането бебето се повивало и се поставяло върху дебела книга, за да стане умен човек. При посещение на близки при новороденото не се поглежда към бебето от вратата, защото още се носят злите сили от вън.  При тръгване всеки откъсва конец от дрехата си и оставя в гънката на пелените и го близва по челото, за да не го урочасва. Майката не бива да излиза на улицата да четиридесетият ден, а прането не се оставя нощем на простора, за да не го докосват нощните зли сили.

  В Селановци има хора, които пазят традициите, възраждат с много любов и търпение най - трогателните спомени от историята на селото, съхраняват живи корените, които хранят душата и сърцето на всяко поколение.

   

   

  ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

   

    1. Архив на библиотеката при НЧ „Самообразование 1894”

    2. Архив на Кметство с. Селановци