Реферат по финанси - Държавен бюджет 2011

 •  

  Реферат                                                

   

  Финанси

   

  Тема:Държавен бюджет 2011:

  Бюджет на икономическия разтеж ли е?

   

   

  На второ четене парламентът ни прие бюджет 2011.В макрорамката на бюджет 2011 е предвиден икономически ръстеж от 3,6% и бюджетен дефицит от 2,5% от БВП.Брутният вътрешен продукт трябва да е 77млрд.лв.Очакваните приходи са над 16млрд.лв.Ресорната комисия гласува увеличение на парите за някои ведомства и бе отразено вдигането на осигуровките с 1,8%..Приходите са в размер на 16,076млрд.лв,разходите 18,23млрд.лв.Очаква се 2011г. Да бъдете третата година с бюджетен дефицит.

  През 2011г. държавата ни ще бъде най-щедра към МВР,образуванието,здравеопазването. Тези сектори са сред тези, които събират най-много критики заради забавени или липсващи реформи. И ако в социалната сфера и в здравеопазването се правят определени, макар и малки крачки, в отбраната те все още са само добри намерения, а вътрешният министър на този етап отказва да промени статуквото.Най-много средства са предвидени за МВР 1 006 000 000 лева.Депутати ни отбелязаха,че в бюджета на министерството има повишение с около 60млн.лв,предвидени за изплащане на обезщетенията на пенсионираните и освободените от системата,Държаваната субсидия за МВР е 907млн.лв,а собствените приходи са 99млн.лв. При дебатите най-обсъждани бяха средствата, предвидените за образование, здравеопазване и култура. Разходите на Министерството на здравеопазването за 2011 г. са 712 000 000 лева ,като собствените приходи са 40 000 000 лева, субсидията от бюджета е 347 800 000 лева, а трансферите към министерството са 324 200 000 лева. Разходите на Министерството на образованието, младежта и науката ще бъдат 422 322 600 лева, а на Министерството на културата - 104 569 100 лева. Парите за Министерството на отбраната и Министерството на труда и социалната политика също са около един милиард лева. За военните сумата е 990 630 000 лева, от които субсидията е 950 240 400 лева. МТСП ще получи от държавата 917 120 800 лева, а предвидените разходи на ведомството са 951 270 800 лева. От агенциите и комисиите най-много средства са предвидени за Държавна агенция "Национална сигурност" - 85 340 000 лева и за Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - 75 617 800 лева. През тази година отделно са записани и средствата, необходими на Авиоотряд 28 - 7 161 200 лева. Досега авиоотрядът е получавал средства от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Депутатите решиха резервът на здравната каса да бъдат използвани за финансиране на други дейности. Пенсии и заплати остават замразени през 2011, предвижда още проектобюджетът.

  Плановете на финансовото министерство са да събере 25.83 млрд. лв. приходи, което е с 1.3 млрд. повече в сравнение с актуализираната прогноза за тази година. За това се разчита основно на ръста на икономиката, който догодина според експертите на Дянков ще е 3.6% и трябва да осигури 640 млн. лв. повече приходи от ДДС. При разходите е заложено нетно намаление от 120 млн. лв. (до 27.69 млрд.). То се дължи основно на орязване на разходите на Националния осигурителен институт със 132 млн. лв. Почти цялата сума ще се спести от плащанията за пенсии. Според обяснения на експерти от правителството прогнозата се базира единствено на демографски фактори и ако пенсионната реформа започне от средата на 2011 г., каквито бяха намеренията допреди дни, е възможно да се спестят и допълнителни средства. Държавата ще се опита да повиши допълнително приходите в бюджета през следващата година чрез някои промени в данъчното законодателство. Министерството на финансите представи някои предложения за промени. Сред тях са: намаляване на някои амортизационни ставки, налагане на единна ставка за ДДС в туризма от 14% (в момента тя е 7% за груповите пътувания и 20% за индивидуалните), вдигане на акциза за горивата. Според промяната обаче, ставката ще започне да се прилага от 1 април 2011 година, а не както бе заявено преди дни – от есента Предлага се също двоен акциз на дългите цигари,но това едва ли ще засегне много потребителите. Той се отнася за марките, които са над 107 мм. У нас най-дългите, които се предлагат, са 124 мм. Промяна в Закона за акцизите предвижда повишаване на акцизите за горивата. Очаквано с новия проект се увеличава ставката на акциза върху горивата, каквато беше и сключената още през 2007 г. договорка с Европейския съюз. Така косвеният данък върху бензина става 710 лв. на 1000 литра вместо досегашните 685 лв., а върху дизела се увеличава до 615 лв. за 1000 литра вместо 600 лв. Реално това означава поскъпване на бензина с 3 ст. на литър, а на дизела с 2 ст. от 1 януари 2011 г. На дневен ред е и поправка в Закона за корпоративно подоходно облагане, според която чуждестранните фирми с регистрация в офшорни зони подлежат на 10% данъчно облагане за доходи от услуги с източник България. Това ще предотврати заобикалянето на плащането на данъци и ще премахне предпоставките за злоупотреба, смята вносителят, т.е. финансовото министерство. В предложението за ремонт на данъчни закони е залегнала и промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тя предвижда намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС.

  Като приоритети за бюджетът се посочват сферите акумулиращи икономическия растеж сред които е образуванието и строежът на пътища.

  Бюджетът за 2011 г. можем да запомним с това,че не се вдигат данъци и се запазват равнищата на пенсии и заплати нещо,което много държави в Европа не успяват да направят.  Бюджет 2011 до голяма степен си прилича с бюджет 2010.Поради тази причина някои икономисти предполагат, че и този бюджет може да се наложи да бъде актуализиран, при това – в посока увеличение на бюджетния дефицит.
   

  “Бюджет 2011 няма нужда от актуализация.Не е необходимо той да се актуализира, защото решението за социалните осигуровки е в други два бюджета - на НОИ и на НЗОК”. Това обяви финансовият министър Симеон Дянков по повод призивите на БСП проектобюджетът да бъде изтеглен от парламента заради планираното вдигане на осигуровките с около 2%.

   

  След всички тези данни мисля, че не може да има разтеж на икономиката през 2011 година, а бюджетният дефицит вероятно ще е по-висок от 2.5%.