Развитие на действието в Хамлет

 • РАЗВИТИЕ НА ДРАМАТИЧЕСКОТО ДЕЙСТВИЕ В “ХАМЛЕТ”

   

  Вече видяхте как експозицията на трагедията въвежда героите в напрегнатата атмосфера на неяснота и лицемерие след загадъчната смърт на стария крал Хамлет и колко не намясто се чувства младият принц след завръщането си у дома. Това нарушаване на обичайния ред в кралския двор подсказва и конфликта, който ще предизвика по-нататъшното действие. Можете ли вече да формулирате позициите, които се противопоставят и предполагат предстоящите сблъсъци? – от една страна са кралят, кралицата и техните приближени, които се опитват да се утвърдят в новата ситуация; от друга – Хамлет, който недоумява причините както за смъртта на баща си, така и за скорошния брак на майка си с Клавдий и се чувства ‘чужд сред свои’. Това начално напрежение се разгръща в действието на трагедията. Този час ще проследим неговото развитие, за да видим как са решени човешките и социалните проблеми в разколебания свят на датското кралство. Запишете темата:

   

  РАЗВИТИЕ НА ДРАМАТИЧЕСКОТО ДЕЙСТВИЕ В “ХАМЛЕТ”

   

  Кой е моментът, който провокира всички събития в трагедията? (до този момент зрителят научава само неща, случили се преди началото на действието; ако се затрудняват, помощен въпрос – кой е основният инициатор на случването? Кога Хамлет взема решение какво да прави?) – срещата на Хамлет с призрака: тя дава отговор на въпроса за внезапната смърт на краля и предизвиква синовния порив към възмездие на убиеца. Именно решението на принца да отмъсти за своя баща е начало на същинското действие в трагедията (затова тя е наречена от някои изследователи ‘трагедия на отмъщението’) – затова този момент се определа като завръзка на драматическото действие. Нека проследим как се стига до това решение. А вие помислете по време на прочита как началото на действието подсказва неговия край? (прочит на най-важните моменти от диалога м/у Хамлет и призрака – пета сцена)

   

  Какво е необикновеното в тази ситуация? – истината се научава по фантастичен начин; думите на стария крал само потвърждават вече породените съмнения на принца – описанието за разрухата, която очаква страната, също звучат убедително и логично, затова и Хамлет се доверява на призрака. Обобщението, което изрича в края на сцената:

  Векът е разглобен. О, дял проклет:

  да си роден, за го слагаш в ред!,

   

  подсказва трудностите, които го очакват: Но и отговорността, която му е предопределена като син на крал. Доверието към призрака обаче се оглежда в недоверието към приятелите. Защо Хамлет отказва да сподели с най-близките си истината, която научава? – принцът вече е видял неискреността на най-близките си (майката, чичото) и не е сигурен в никого и нищо; освен това се опасява, че някой може да попречи на отмъщението му, а и се страхува, че могат да го обвинят в лудост, защото вярва на думите на едно привидение. Трикратното заклеване над меча – символа на държавната сила – да се мълчи за слученото е и своеобразно заклинание за успех на мисията (знае се, че когато нещо важно се каже предварително, злите сили могат да чуят и да го провалят). И тъй като всички следващи действия на Хамлет са мотивирани от желанието за отмъщаване на стореното зло (на него и на държавата), някои изследователи определят драмата като ‘трагедия на отмъщението’.

   

  Въпреки усилията на принца обаче, неговата цел ‘да сложи в ред’ света, не се осъществява. Мислите ли, че има основания да се твърди, че още завръзката подсказва неуспешния край?самата неестественост на срещата между Хамлет и призрака обещава провал на мисията: в една държава, където са се установили неискреността и лъжата, истината идва пак по някакъв нелогичен начин и няма как да бъде доказана с нещо реално. Именно тази невъзможност поражда затрудненията на Хамлет в изпълняване на обещанието пред бащата и в крайна сметка обяснява и провала на мисията му.

   

  Но все пак принцът опитва упорито и настоятелно да осъществи намеренията си. Кои са основните моменти в развитието на действието, които проследяват изпълнението на плана му?полудяването, което се оказва маска, с която да си осигури възможността да говори и прави каквото иска, без да му вярват и да се страхуват от него – илюзията, че полудяването е заради Офелия, отклонява вниманието на останалите от истинските му намерения. Поканата на актьорите да изиграят “Убийството на Гонзаго” с вмъкнатите от Хамлет реплики, с които да оприличи сюжета на драмата на истината за убийството на баща му. Убийството на Полоний, когото мисли за краля. Финалният двубой с Лаерт – сина на Полоний, който се връща, за да отмъсти за сестра си и баща си.

   

  Кое от тези събития можете да определите като кулминация, най-категорично проявяваща конфликта между героя и останалите? – това е ‘моментът на истината’, когато по време на театралното представление Клавдий припада под въздействие на видяното на сцената и така признава без думи вината си на убиец. Ще прочета откъси от това действие, а вие наблюдавайтекак измислената история в постановката доказва истината за случилото се в кралския двор(прочит на моменти от указанията, които дава Хамлет на актьорите, както и от протичането на представлението и реакциите на зрителите – най-вече на краля, кралицата и Хамлет).

   

  Защо Хамлет избира точно този начин за проверка на версията за убийството, разказана му от призрака? (припомнете си какво говорихте за ролята на театъра във времето на Шекспир) – театърът е изкуство с особена сила на въздействие. Още Аристотел казва, че когато гледа ставащото на сцената, зрителят се отъждествява със съдбата на героите и преживява техните емоции, страдания като свои – именно това предизвиква у публиката ‘пречистване’ (катарзис), защото като изпитва ‘наужким’ трудностите и грешките на героите, хората се предпазват от допускане на същите проблеми в живота си. Така театърът възпитава и поучава. Във времето на Шекспир театърът придобива такова значение, че от изкуство, което следва действителността, се превръща в образец за самата действителност. Именно това доверие в силата на театралното изкуство провокира Хамлет да го използва като доказващо средство.