Разред Правокрили

 • Разред Правокрили – Orthoptera

  Марокански скакалецDociostaurus maroccanus.напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, технически култури, ливадни треви и др. Мароканският скакалец развива едно поколение годишно и зимува като яйце, в яйчни мехчета, в почвата. Мехчетата са разположени вертикално, непосредствено под почвената повърхност. Ларвите започват да се излюпват в края на април - началото на май. Те се хранят, като нагризват, листата, пъпките прегризват връхните части и сочните стъбла на растенията. При житните нагризват класовете, а при други растения и плодовете. Възрастните насекоми се появяват в края на май и първата половина на юни. Хранят се, като нагризват надземните части на растенията. Скакалците копулират в края на юни и първата половина на юли. Женските снасят яйцата си от края на юни, юли, до началото на август. Подходящи за целта са необработваемите площи.

  Италиански скакалецCalliptamus italicus

  Образува първични огнища предимно в необработваемите тревисти места, в сухите пасища и поляни с по-бедна растителност, откъдето преминава по посевите с културни растения. Напада житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, технически култури. Италианският скакалец развива едно поколение годишно и зимува като яйце в яйчните мехчета в почвата. Ларвите се появяват в началото на май, а излюпването им продължава до средата на юни. Окрилените възрастни скакалци се появяват в началото на юли и се срещат до края на октомври. Те преминават по културните растения, хранят се с пъпките, листата, прегризват връхните части и сочните стъбла. Възрастните копулират в началото на август и към средата на месеца започват да снасят яйца.

  Горски скакалциIsophya sp

  Нападат дъба, габъра, клена, бука, липата, ясена, лозата, тютюна, памука, сусама, лещата. Горските скакалци развива едно поколение годишно и зимуват като яйце в почвата. Ларвите се излюпват в края на март и началото на април. Отначало се хранят с листата на широколистните горски, дървеснивидове.По-късно в края на април и май те преминават по културните растения. . В началото на юни се появяват възрастните насекоми, копулират и снасят яйца. Женските насекоми, с яйцеполагалото си, снасят яйцата поединично или на групи в почвата.

  Щурец пустинникGryllus desertus-

  Напада различни културни растения – лозата, памука, захарното цвекло, слънчогледа. Щурецът пустинник развива едно поколение годишно и зимува като ларва и нимфа (ларва от II и III възраст) в почвата. Възрастните насекоми се появяват в края на май и началото на юни. Прегризват младите растения в основата, изгризват пъпките и нежните връхни части. Щурецът пустинник снася яйцата си на групички от 3-5, най-често в пукнатините на почвата и край синорите. Ларвите се излюпват в началото на юли. Те живеят и се хранят на открито, а по-късно правят ходове в почвата.

  Полски щурецGryllus campestris

  Напада дъба и бука в горските разсадници, лозата и други културни растения. Полският щурец развива едно поколение годишно и зимува като ларва от втора възраст в почвата. Възрастните насекоми се появяват през юни.Полово зрелите индивиди снасят яйцата си в почвата, след което умират. Ларвите се излюпват в края на юли. До втора възраст живеят на открито по тревните площи,след това си правят ходове в почвата, в които се укриват.

  Попово прасеGryllotalpa gryllotalpa

  Напада всички зеленчукови и цветни култури.поповото прасе развива едно поколение от 13-14 месеца до две и повече години. Неприятелят зимува първата година като ларва/нимфа от 3-та или 4-та възраст,а втората година като възрастно в почвата. Брачният период започва в края на май и може да продължи до август-септември.След копулацията, през юни женските индивиди започват да снасят. Яйценосният период продължава около 30 - 45 дни, а ембрионалното развитие 10-14 дни. Излюпените ларви в продължение на 20-30 дни живеят задружно в гнездото.След това напускат гнездото и започват самостоятелен живот.

  Разред Твърдокрили – Coleoptera

  Обикновен майски бръмбарMelolontha melolontha

  Напада много тревни и дървесни видове, но предпочита картофи, цвекло, лук, зеле, салата, ягода, фасул и др.Ларвата поврежда подземните части на растенията. Майският бръмбар развива едно поколение за три години. Зимува като ларва от втора и трета възраст и като възрастно насекомо в почвата. Възрастните се появяват в края на април и май.Обикновено 3-5 дни след появата им узряват полово, копулират и женските индивиди започват да снасят. Бръмбарите полагат яйцата си близо едно до друго в землисти камери. Ларвите се излюпват в края на юни и юли. Те линеят два пъти - имат три възрасти. Първото линеене е два месеца след излюпването, обикновено в края на август, второто е през втората година - в края на юни и юли.

  Обикновен юнски бръмбарAmphimalon solstitialis

  Вредят ларвите, като нагризват подземните части на растенията. Обикновеният юнски бръмбар има двегодишно развитие, което протича в три календарни години. Зимува като ларва от втора и трета възраст в почвата. Ларвите напролет на третата година продължават да се хранят и нанасят най-големи повреди. Напълно развили се, те какавидират през май в почвена камера.Бръмбарите имагинират през юни. Една седмица след появата бръмбарите копулират и снасят яйца. Те полагат яйцата си в почвата. Ларвите се излюпват през юли-август и развитието им продължава 24 месеца. Първоначално се хранят с хумусни вещества, а след това нагризват подземните части на растенията.

  Разред Пеперуди – LepidopteraСем. Нощенки – Noctuidae

  Подземни нощенки

  Зимна нощенка (зимен сив червей)Scotia (Agrotis) segetum

  Поврежда житните култури (пшеницата, царевицата, ечемика и др.), многогодишните житни треви, бобовите култури (лщцерната, детелината, фия, граха, баклата и др.), техническите култури. Зимната нощенка развива две поколения годишно и зимува като напълно развита гъсеница в почвата. Напролет след затопляне на времето гъсениците се придвижват към повърхността на почвата и на дълбочина 3 – 5 cm какавидират в землиста камера. След копулацията женското насекомо снася яйцата си поединично или на групи по долната страна на листа.

  Ипсилонова нощенкаScotia (Agrotis) ypsilon