Разпространение и значение на водораслите

 • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НА ВОДОРАСЛИТЕ

  1.Основни Условия за Разпространение

  а)Светлина

  б)Вода

  2.Водорасли във воден басейн – 2 групи

  а)Планктонни

  - Планктонните водорасли са неразделна част от планктона на водните басейни.Те са с микроскопични размери и се носят свободно във водата.
  Сладководните планктонни водорасли са едноклетъчни, колониални, дребни многоклетъчни водорасли.
  Границите на разпространение на планктона в дълбочината на басейна зависят от осветеността на водата. В езерата планктонът е разпространен на дълбочина до 10-15 м., в някои морета до около 40 м., в други – до 70 м. В океаните планктонът достига до 120 м. дълбочина.

  б)Бентносни

  - Бентосните водорасли са съставна част от бентоса – организмите , които обитават дъното на водните басейни. Те водят прикрепен начин на живот в плитките части на водните басейни. Чрез еластичния си талус те устояват на движещата се вода. Прикрепват се към дъното със специални клетки.
  Бентосните водорасли са зелени , кафяви и червени водорасли. Талусът им е многоклетъчен пластинковиден или храстовиден.

   

   

   

   

  4.Обитатели на сушата

  - Обитатели на сушата са: наземните водорасли , почвените водорасли , водораслите , които живеят по снеговете и ледовете.
  Наземните водорасли са предимно зелени водорасли. Те се развиват върху скали, влажни камъни, дървета, водосточни тръби.
  Почвените водорасли са зелени и кремъчни водорасли. Те обитават горния слой на почвата , в който поникват светлина и въздух.
  Обитателите на снеговете и ледовете са предимно зелени водорасли. Зеленият им цвят е прикрит с червено багрило.
  Водораслите , които живеят на сушата са изключително устойчиви на неблагоприятните въздействия.

  5.Значение

  -участват в почвообразуването
  -около 90% от биомасата, която натрупват всички организми се произвежда от водораслите
  -помагат за натрупването на кислород в атмосферата
  -съдържат витамини и вещества , участващи в състава на лекарства
  -от водораслите се произвежда агар и се извлича йод, спирт, ацетон и други.

   

   

   

   

   

  КРЕМЪЧНИ ВОДОРАСЛИ

  1.Кремъчни Водорасли

  - Кремъчните водорасли са само едноклетъчни и колониални. Клетъчната им стена е изградена от кремъчно вещество. В цитоплазмата на клетките се съдържат пектинови вещества и жълтокафяви пигменти,които им придават кафяв или червеникав цвят

  2.Разпространение

  -Разпространени са в сладководни и соленоводни басейни, по влажни места на сушата.

  3.Разможаване

  - Размножават се само безполово чрез делене клетката на две

  4.Значение

  -Изполэват се в науката за определяне солеността на водата. Когато потопим водораслото във водата и то загине, това означава, че водата е много солена и не може да има живот в нея.

   

   

   

  ЗЕЛЕНИ ВОДОРАСЛИ

  1.Зелени Водорасли

  - Зелените водорасли са най-многобройната група водорасли, основната част от които влизат в отделите Chlorophyta и Charophyta.Могат да бъдат както едноклетъчни, така и многоклетъчни и колониални.

  2.Местообитание

  Срещат се в сладки и солени води.

  3.Размножаване

  -За тях е присъщо както безполовото (вегетативно) размножаване, така и половото такова под формата на изогамия.

  4.Представители

  -Представители на зелените водорасли са хламидомонас, спирален жабуняк и волвокс.

   

   

  ЧЕРВЕНИ ВОДОРАСЛИ

  1.Червени Водорасли

  -Талусът им е многоклетъчен нишковиден или съставен от множество разклонени и слепени с пихтиесто вещество нишки. Клетките съдържат хлорофил, червени и сини пигменти,

  на които се дължи червеният цвят на водораслите. Те са представител на царство Протиста.

  2.Разпространение

  -Червените водорасли (отдел Rhodophyta) обитават предимно соленоводни басейни с по-топла вода. Срещат се на дълбочина до 100м.

  3.Размножаване

  Размножават се безполово и полово

   

  КАФЯВИ ВОДОРАСЛИ

  1.Кафяви Водорасли

  -Талусът им е многоклетъчен нишковиден или сложно устроен с групи от клетки, които наподобяват тъкани. Клетките им съдържат хлорофил (B и C), както и голямо количество жълтокафяв пигмент - фукоксантин, който им придава характерен цвят.

  2.Разпространение

  - Кафявите водорасли (подотдел Phaeophyta) са почти изцяло морски водорасли и се срещат в студените части на моретата и океаните. Обитават дълбочина до 80 м, като обикновено са прикрепени към субстрат.

  3.Размножаване

  -Размножават се безполово и полово.

  4.Представители

  -Характерни представители са саргасум, цистозеира, фукус, ламинария.