Ран Босилек

 •  

  Ран Босилек

   

  (Курсова работа по Детска литература)

   

   

   

  ГенчоНегенцов (РанБосилек) е роденна 26.09.1886г.вГаброво.Когато е наседемгодини, бащамуумира. Майкамусамаотглежда и петтесидеца.Първатастрастнамомчето е театърът.През 1904г.ГенчоНегенцовзавършвагимназия и ставаучител в родниясиград.ОщепървотосистихотворениеНакосичка”  подписва с псевдонимаРанБосилек. През 1908г. поетътотива в София, къдетозаписваславянскафилология, следгодинапродължаваобразованиетоси в Мюнхен. СледМюнхенсеотправязаБелгия, къдетоизучаваправо. През 1918г.завършваобразованиетоси и започваработакатоадвокат в София. През 1923г. изоставятазипрофесия и ставаредакторнасп. Детскарадост”, в коетоработидвайсет и петгодини.Двегодинипо-късноизлизапрочутатамукнигаКосеБосе”.В периодамеждудветесветовнивойниРанБосилекработикаторедактор и в издателствоХемус”.Освенчеразвивахудожественидарования, РанБосилекпокровителства и младиписатели.С неговаподкрепаАнгелКаралийчевзапочвасвоятаписателскакариера.Приказкитесанай-значителнатачастоттворчествотонаРанБосилек. Тойпреразказваприказки и сътворяванови.Представянамалкитесичитателируски, шведски, японски, индийски и норвежкиприказки и предавания.