Публични и държавни финанси

 •  

  Т№ 1      ФИНАНСИТЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕДИ 5000 ГОДИНИ

  ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЭЗНИКВАНЕ НА ФИНАНСИ  1/ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА..2/НАЛИЧИЕ НА СТОКОВИ ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИ-ПОД ПОНЯТИЕТО ФИНАНСИ РАЗБИРАМЕ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НЯКАКАВА СДЕЛКА. Ф ТОВА СА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ТЯХНОТО БАЛАНСИ РАНЕ ,КОЕТО НАМИРА ИЗРАЗ В БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА Т.Е. = М/У ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ/НЯМА ОБАЧЕ ИДЕАЛЕН БЮДЖЕТ/=/

  ПОЯВАТА НА Ф. ТЕ СА НЕОБХОДИМИ,ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРАТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ДЕЙНОСТА,ЗА ДА ИЗПЪЛНИ ТЯ И ДВЕТЕ СИ ОСНОВНИ КЛАСИЧЕСКИ ФУНКЦИИ-ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА

  СЪДЪРЖАНИЕ НА Ф.-ТЕ НЕ СА НИЩО ДРУГО ОСВЕН ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ  ПРИЛИКАТА М8У ТЯХ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМА И ЗАТОВА МН.ТРУДНО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗЛИЧАВАНИ

  ОСНОВНИ ФУНКЦИИ-ДА ОСИГУРЯВАТ ПРИХОДИ В ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ....1/Ф. СА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ НА ДОХОДИТЕ В ЕДНО НАЦИОН. СТОПАНСТВО  2/Ф. СА ТАКИВА ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ НАЙ ВЕЧЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ДОХОДИТЕ НАМНОГОБРОЙНИТЕ ИКОНОМ.СУБЕКТИ ЗА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ПАРИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ИЛИ ПРИХОДИ НА ДЪРЖАВАТА.

  ИЗВЕСНИ СА ТРИ ЕТАПАНА РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСИТЕ

  1/ЕТАП ПОДЧЕРТАНОТ КЛАСИЦИТЕ НА ПОЛИТ. ИКОНОМ. /ЛИБЕРАЛЕН/ ,ЗАЩОТО ТЕЗИ КЛАСИЦИ СА ПОДЪРЖАЛИ ЛИБЕРАЛНО СТОПОНСТВО /АДАМ СМИТ/ ПО ВРЕМЕТО НА АДАМ СМИТ И Д.РИКАРДО Е НАПРАВЕНО ОПИТ ДА СЕ ОТДЕЛЯТ ФИНАНСИТЕ КАТО ОТДЕЛНА НАУЧНА ОБЛАСТ ПО ТОВА ВРЕМЕ АДАМ СМИТ СЕ ОПИТВА ДА ФОРМУЛИРА ПЪРВИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА НАТ.СТОПАНСТВО.А ОБЕКТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ Е БИЛА САМО ДЪРЖАВАТА.СМИТ ОПРЕДЕЛЯ ФИНАНСИТЕ НА ЕДНО ФИНАНСОВО СТОПАНСТВО НА ДЪРЖАВАТА , КОЕТО ИМА ДОСТА ПРИЛИКИ  С ЧАСТНОТО СТОПАНСТВО  И ТАКА КАКТО ЧАСТНОТО СТОПАНСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРИ ВСИЧКИ ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТАКА И ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ ФАКТОРИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И.

  РАЗЛИКАТА М/У ЧАСТНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СТОПАНСТВА Е ТАЗИ ЧЕ ЧАСТНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪЗДАВАТ ПЕЧАЛБА ,А ДЪРЖАВНОТО /ПУБЛИЧНО/НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРИКЛЮЧВАТ С ПЕЧАЛБА  ЗАЩОТО НЕ СЕ СЪЗДАВА МАТЕРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО –ДЪРЖАВНОТО СТОПАНСТВО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ ДОХОДИ ОТ ЧАСТНИТЕ СТОПАНСТВА.АКО ИМА СЛАБИ ДОХОДИ В ЧАСТНОТО ТО И ДЪРЖАВНОТО СЪЩО ЩЕ БЪДЕ СЛАБО

  ПРИНЦИПИТЕ НА АДАМ СМИТ –

  1/УМЕРЕНА СТОП. ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВАТА – АДАМ СМИТ ПРИЗНАВА ЗА ПАЗАРНИТЕ ИКОНОМ. СУБЕКТИ САМО ЧАСТНИ ПРАВНИ ТЕЛА .ТЕ СА ТЕЗИ КОИТО СЕ РЕГУЛИРАТ  ОТ ЧАСТНОТО ПРАВО  ДЪРЖАВАТА СЪС НЕЙНОТО СТОПАНСТВО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПАЗАРЕН ИКОНОМ. СУБЕКТ  ТОЙ ДОКАЗВА ,ЧЕ СЛЕД КАТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СУБЕКТ ТО НЕ МОЖЕ ДА ИМА СТОП.ДЕЙНОСТ /УЧАСТВА В МНОГО МИН. СТЕПЕН

  ХИБРИДНА ИКОНОМИКА СИЛНО РАЗВИТ ЧАСТЕН СЕКТОР И СЛАБО РАЗВИТ ДЪРЖАВЕН СЕКТОР-НАЙ СИЛНО РАЗВИТ ДЪРЖ.СЕКТОР –ЕВРОП. СТРАНИ НАЙ СЛАБО РАЗВИТ САЩ , КАНАДА

  2/БАЛАНСИРАН ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ-КЛАСИЦИТЕ СА ПРОЗРЯЛИ ЧЕ БЮДЖЕТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ БАЛАНСИРАН.ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ Е СРЕДСТВО ЗА ОБВЪРЗВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА . ТОЙ ИЗВЕЖДА ЕДИН ДОПЪЛН. ПРИНЦИП “НОРМАТА НА ИЗЗЕМВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10% ОТ БВП

  3/ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНА  ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА ОТ СТРАНА НА ДЕЙНОСТА .ТОЙ СМЯТА , ЧЕ ЗА ДА СЕ РАЗВИВА УСПЕШНО ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА Е НЕУТРАЛНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ /ТОВА СТАВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЯКОИ НЕЙНИ ИНСТРУМЕНТИ –ДАНЪЦИ../ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОСТАВЯ СУБЕКТИТЕ ПОД ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ. ПО ВРЕМЕТО НА АДАМ СМИТ СА СЕ РАЗГЛЕЖДАЛИТЯСНО.

  2/КЙСИАНСКИ ЕТАП-ПО ИМЕТО НА ДЖ.КЕЙНС-ИДВА 150 ГОДИНИ СЛЕД УЧЕНИЕТО НА АДАМ СМИТ В ПЕРИОДА 1229-1930 Г.УЧЕНИЕТО НА АДАМ СМИТ НЕ ВЪРШИ РАБОТА ТОВА Е ПРЕЗ КРИЗАТА “ЧЕРЕН ПЕТЪК” ПРЪВ ДЖОН КЕЙНС-КНИГА ЗА ЗАЕТОСТА ,ЛИХВАТА И КРЕДИТА СТИГА ДО ИЗВОДА , ЧЕ ТРЯБВА ДЪЛБОКА РЕФОРМА В ПИСМОТО СИ ПИШЕ ЧЕ Е ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА АДАМ СМИТ НА ЧЕ НЕГОВИТЕ ТЕОРИИ СА ОСТАРЕЛИ И ВНАСЯ НОВИ РЕФОРМИ

  ПРИНЦИПИ-1/ПРИНЦИП ЗА АКТИВНО СТИМУЛИРАЩА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА –СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ СТИМУЛИРАЩА РОЛЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО .УДЪРЖАВЯВАНЕТО НА РЕДИЦАИКОНОМ.СЕКТОРИ /ТОЗИ ПРОЦЕС ЗАПОЧВА ОТ ГЕРМАНИЯ-40-50 ГОДИНИ ДЪРЖАВАТА ПРИДОБИВА 35%ОТ СЕКТОРИТЕ /ТОВА Е РАЗЦВЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЕ

  МАЧЕСТВО 2/КЕЙНС НАСТОЯВА ЗА ДЕФИЦИТЕН ДЪРЖАВЕН СУБЕКТ СТИГА СЕ ДО ТАМ ЧЕ СЪВР.ДЪРЖАВА ПЛАНИРА СВОИТЕ БЮДЖЕТИ С ГОЛЕМИ ДЕФИЦИТИ.СПОРЕД КЕЙНС СЪВР . ДЪРЖ. ИКОНОМ.ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧВАТ С ДЕФИЦИТ ТЪЙ КАТО ТОВА СТИМУЛИРА ФИРМИТЕ ДА ПРИКЛЮЧВАТ ..3/НАСТОЯВА ЗА СИЛНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ,ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА-НАЧАЛОТО И СРЕДАТА НА 20 ВЕК ПРОДЪЛЖАВА ДО 1980 ГОДИНА .

  3/НЕОЛИБЕРАЛЕН

  ИКОНОМИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ ЗАПОЧВАТ ДА ПЛАНИРАТ Т. НАР. ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ,ЗАГЪРБВАТ РАЗВИТИЕТО НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ  СЕКТОРИ .НО И УЧАСТИЕТО НА КЕЙНС СИ ИМА СВОЯТ КРАЙ-ТОЙ НАСТЪПВА С ИДВАНЕТО НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА АДАМ СМИТ  И НЕГОВИТЕ ПРИНЦИПИ ПАК ИДВАТ .ТЕ ПОСТАВЯТ АКЦЕНТА В/У ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАРИЧНО –КРЕДИТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ .ПО ТЯХНО ВРЕМЕ СЕ ПОЯВЯВАТ МОНСТАРНИТЕ ПОЛИТИКИ.

  ФИНАНСОВА СИСТЕМА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА.

  ФИНАНСОВАТА С-МА Е СЪВКУПНОСТ ОТ ПОДСИСТЕМИ –ОБЕКТИВНА И СУБЕКТИВНА .ОБЕКТИВНАТА ВКЛ.ФИСКАЛНИТЕ/ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ КОГАТО СА СВЪРЗАНИ С ФОРМА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ ФОНДОВЕ И ПАРАФИСКАЛНИТЕ ФОНДОВЕ./ НЕФИСКАЛНИТЕ ФИНАНСИ /СУБЕКТИВНИТЕ ВКЛ-ИНСТУТИЦИОНАЛНИ /УЧРЕЖДЕНСКИ 

  ФИНАНСИТЕ СВЪРЗАНИ С ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ М/У НАРОДНИТЕ ФИНАНСИ /ТЕ ПОДДЪРЖАТ ДЪРЖАВНИЯТ КРЕДИТ  ИОТ ЧУЖДИ СТРАНИ/

  ИНСТИТУЦИОНАЛНА/УЧРЕДИТЕЛНА ПОДСИСТЕМА –НЕОБХОДИМО Е ВЗАИМАДЕЙСТВИЕТО М/У  ОБЕКТИВНАТА И СУБЕКТИВНАТА ПОДСИСТЕМА ОТ СХЕМАТА

  1/МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ /НАЙ ВАЖНОТО/-ТОЙ Е ГЛАВНИЯТ МЕТОДОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА  ТО Е ПОДЧИНЕНО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО А ТО НА НАРОДНОТА СЪБРАНИЕ

  МИНИС-ТО НА ФИНАНСИТЕ ИМА ВРЪЗКИ ПО ХОРИЗОНТАЛА И ПО ВЕРТИКАЛА.ПО ВЕРТИКАЛА С РЕГИОНАЛНИ ДАНЪЧНИ СЛУЖБИ И ОБЩИНСКИ ФИНАНСОВИ СЛУЖБИ.ПО ХОРИЗОНТАЛАТА МИНИСТ-ТО НА ФИНАНСИТЕ ИМА ОТНОШЕНИЯ С ФИНАНСОВИ ОТДЕЛИ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ МИНИСТЕРСТВА ,АГЕНЦИИ, КОМИСИИ, НАЦИОНАЛНИ СЛУЖБИ ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ ПРИРАВНЕН СТАТУТ  НА МИНИСТЕРСТВО

  ПРИ ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСОВИ СЛУЖБИ СЪЩО ИМА ВРЪЗКИ ПО ВЕРТИКАЛА СЪС ФИНАНСИ НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  АТЕ ОТ СВОЯ СТРАНА С ЧАСНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА А ОТ ТАМ С ФИНАНСИТЕ НА КМЕТСТВАТА И НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

  РЕЗЕРВИТЕ НА ДЪРЖАВАТА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЕДИНСТВЕНО В БНБ.БНБ НЯМА ВРЪЗКИ ПО ХОРИЗОНТАЛА НО ИМА ПО ВЕРТИКАЛ С ТЪРГОВСКИ БАНКИ И НЕБАНКОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ /ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ , ЗАСТРАХОВАТЕЛН ИНСТИТУЦИ

  БНБ ИМА ПОДЧИНЕНИЕ КЪМ НАР.СЪБРАНИЕ .РЪКОВОДИТЕЛЯ НА БНБ Е НА МАНДАТ И РЪКОВОДСТВОТО И ГО ИЗБИРА НС.

  СЛЕДВАЩИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЛЕД БАНКИТЕ СА

  1/ СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

  2/ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ-РЕГИОНАЛНИ, РАЙОННИ, МЕСТНИ,

  3/СОЦИАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ/НОИ/-ПРОВЕЖДА МЕТОДОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА КЪМ ДЪРЖАВАТА И ЧАСТНИТЕ.НОИ СЪЩО ИМА ПОДЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНО И РАЙОННО РАВНИЩЕ  НОИ СЪЩО ИМА ВРЪЗКА С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  4/ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНО УЧРЕЖДЕНИЕ /НЗОК/-ТЯ ФУНКЦИОНИРА НА ОСНОВАТА НА ЗАКОН СЪЗДАДЕН ОТ НС;НЯМА МАНДАТ  ;ОСЪЩЕСТВЯВА МЕТОДОЛОГИЧНО РЪКОВОДСТВО ;ИМА НАДЗОРЕН ОРГАН

  5/СМЕТНАТА ПАЛАТА-НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЯ-РЪКОВОДСТВО КОЕТО СА ИЗБИРА ЗА 9 ГОДИНИ ,9 ЧЛЕНА+ ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДСВО ИЗБИРА СЕ ОТ НС.ТЕ УПРАЖНЯВАТ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В/У ДЕЙНОСТА НА ДЪРЖАВНИ / ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ФОНДОВЕ . ТЯ НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРА ЧАСТНИЯ СЕКТОР.ТАМ ДАНЪЧНИТЕ ИМАТ ДУМАТА .СМЕТНАТА ПАЛАТА ИМА ПРАВО ДА ВЛЕЗНЕ ВЪВ ЧАСНИ ФИРМИ НО…В СЛУЧАЙ ЧЕ ФИРМАТА Е ПОЛЗВАЛА ДЪРЖАВНИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ /ЕВРОП.ПРОГРАМИ ОТ ФОНДОВЕ,ДЪРЖ.РЕСУРСИ/