Психологическа оценка

 •  

   

  ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА

   

   

  П СИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА

  на

  В. С. Д.

   

  Общи впечатления и информация:

     В. е млад мъж на 30 години. Семеен е и има дъщеря на 5 години. Живее и работи в град Пловдив. Семейството живее на квартира, далеч от роднини. По професия е военен и работи като такъв. Роден е в град Първомай, на 12 годишна възраст остава без баща, а на 20 – умира и майка му. Има по-малък с 4 години брат, който си жевее в град Първомай.

  Използвани методи: Психологочиска беседа.

     Приложени са тест за личностна акцентуация, многофакторен личностен въпросник и тест за определяне на типа емоционална реакция на стимули от обкръжаващата среда.

  Външен образ на личността:

  Физическа външност – среден на ръст, добре сложен, лице – леко издължено и скулесто и издължен нос, сключени вежди, пъстри очи и тъмна коса. Притежава строго изражение, когато е сериозен, но при усмивка притежава чар. Носи се чисто и спретнато, носи повече удобни дрехи, рядко променя стила си и не винаги се води от модните тенденции. Негов стил е спортно елегантния, предимно дрехи в тъмни цветове, катосе забелязва пристрастие към тъмнозелените нюанси. Винаги късо подстриган и прилежно обръснат.

     Невербална комуникация – при водене на разговор се усеща емоционалността му и жива комуникативност, на лице са умерени жестове и мимики, както и движения на цялото тяло, което приви разговора жив и интересен. Гласът е теноров, говори умерено и отчетливо, но на сравнително висок глас. В речта му много рядко се срещат диалектни думи, говори на български книжовен език.

     Речево поведение: не е от мълчаливите контактен е, но в зависимост от настроението говори много или оскъдно. Говори логически обусловено, подредено с яснота на исказа. Има спонтанност и емоционалност при разговора.

     Ръкопис: четлив почерк, по скоро печатни букви, не прекалено дребни, без наклон.

  Физическо и здравословно състояние:

  Добро здравословно състояние. Физически издръжлив, мускулест и набит, с нормално телесно тегло.

  Постижения и трудова категория:

     В. завършва военния университет „Васил Левски” през 2003 година. Има магистратура по цивилната си специалност, която е инженерна. По разпределение една година остава на служба във военното училище в град Велико Търново, през 2004 година кара 6-месечен курс по Френски език, и от октомври 2004 година започва работа в пловдивско поделение и до днес там получава и званието старши лейтенант. Уважаван в службата си, много пъти е бил заместник на ротния си командир, в службата разчитат изключително много на него, отговорен и дисциплиниран.

  Социални-битови условия:

  В. живее със семейството си в град Пловдив на свободен наем, в двустайно самостоятелно панелно жилище. Разполага с необходимите условия за живот – като притежава по-голямата част от мебелировката е собственост на семейството. Има компютър, личен автомобил и интернет. Има огромно желание за лично жилище, но все още мисли по въпроса.

  Познавателна психична дейност:

  Мисловна дейност – има обективно логическо мислене, ясна мисъл, организираност, аналитичност на мисленето и обективност.

     Внимание – прекалена съсредоточеност, абстрахиране от всичко останало, трайност и концентрираност на вниманието.

     Памет и възприятие – бързо помни, предимно притежава логическа памет. Има усложлива памет и притежава способност за бързо възпроизвеждане на необходимата информация.

  Емоционално-чувствена и волева сфера:

  В. е изключително емоционален, спонтанен, честолюбив, но не прекалено обитчив, с хъс устоява своите позиции, държи на собствените си виждания и рядко се влияе от мнението на другите. При него мисълта преобладава над чувствата.

     От приложения тест за личностна акцентуация личи тенденция в посока на циклотимен тип, а от части и на хипертимен тип.

     Характерно за хората от циклотимен тип е смяната на хипертимно и дистимно състояние. При тези хора има периодична смяна на настроенията, а също и зависимост от външни събития. Радостните събития предизвикват у този тип хора картината на хипертемиците: жажда за дейност, повишаване на комуникативните способности, скачане от идея на идея, а печалните събития ги подтискат, забавят реакции и мислене, често се мени маниерът на общуване с други хора които ги обкръжават.

     По отношение на многофакторния личностен въпросник – са налице данни за уравновесен тип, което изисква и професията му, без да липсва емоционалност, но уравновесена. Типичен мъжки тип, държи на приимуществата на мъжете в неговата професия.

     При анализ на типа емоционална реакция на стимули от обкръжаващата среда с помоща на тестова методика са налице данни за равно представяне на еофорична и рефрактерна реакция  към трите вида стимули – положителен, амбивелентни и отрицателни. Това говори за личност която контролира емоциите си сравнително добре, независимо от факторите на околната среда.

  Потребностно-мотивационен блок:

  В. Д. демонстрира желание за успех във военната си кариера. Има чувство за справедливост, морален е и често самокритичен. Той е принципен, отговорен, сравнително постоянен, организиран. Социалната сфера контактува с много хора, в ежедневието приоритетни са семейството му и семейната среда. Има доста приятели. Обича природата и разходките със семейството, често се задълбочава и изолира като се зарови в интернет, като това е начин да се откъсне от наболелите проблеми и тежката професия. Проявява стремеж към научаване на все повече нови и нови неща.

  Самовъзприемане, отношение към минало, настояще и бъдеще: