Програмни езици

 •  

  1.Какво е действието на оператор NEW?

  Общия вид: new тип (инициализатор), собствен вид: new тип  заделя памет само за един елемент от посочения тип. Действие: оператор new заделя динамична памет за всички елементи от посочения тип.Връща като указател началото на блока памет.Ако не е възможно да отдели необходимата памет оператор new връща стойност NULL.

   

  2.Какво е действието на оператор delete?

  Освобождаването на динамично заделена памет се извършва с оператор delete. Delete указател;  за да се освободи памет заделена за масив delete има следния вид: delete () указател

   

  3.Какво е предназначението на указатела this?

  Указателthis осъществява връзката между обекта и метода.Всяко едно копие на метода може да се ползва от всички обекти на класа.Той  е скрит и неизисква някакво действие за обявяването му.По подразбиране указател THIS е първия параметър на всеки метод на класа.

   

  4.Какъв е достъпа до членовете на класа в секция Protected?

  Protectedопределя,че членовете могат да бъдат викани , както от членовете на същия клас или от friend класове функции, така и от членове на негови производни.Секцията се определя като защитена.

   

  5.Какъв е достъпа до членовете на класа в секция Public?

  Publicопределя , че членовете на класа могат да бъдат викани от всякъде, откъдето се вижда класа. Секцията се определя като глобална.

  public:

  void input(void);

  void output;

  double modul(void);

  complex Add(complex, complex);

  };

   

  6.Какъв е достъпа до членовете на класа в секция Private?

  Компонентите, които са обявени като private могат да бъдат достигнати само от методите на класа. Обикновенно в private са данните. Данните са скрити. До тях се стига чрез методите на класа.