Програмиране в PLC

 •  

   

   

  Задание :

   

    Да се проектира структурата на мрежа , състоящ се от три контролера. Да се изберат подходящи контролери и модули. Предложената архитектура трябва да реализира следните функции:

   

  1.      При напрежение на аналогов вход IA1 по малко от 3,5V на контролер 1 да се включват изходите  от Q10до Q14 на първи , изходите от  Q2 до Q6 и от Q11 до Q13 на трети контролер ;

  2.      При задействане на вход I13 на контролер 1 посочените в предходната задача изходи да се изключат ;

  3.      При напрежение на аналогов вход IA3 по малко от 7,8 V на контролер 1 да се осигури включване и изключване през 15 s на изходи Q1 и Q2 на първия контролер и Q5 и Q6 на трети контролер.

   

  Разработената програма да се тества като се използва софтуер EASY SOFT V6.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Решение :

   

  За целта избираме три контролера от типа EASY822-DC-TC (фиг.1) заради способно-стта им да се свържат във мрежа и две модули на първи и на трети контролер за осигуряване на допълнителни входове и изходи. Типа на модулите е  EASY 620-DC-TE(фиг.2)защото е съвместим с контролера.

   

  Контролера от типа EASY822-DC-TCи EASY 620-DC-TЕе със захранващо напрежения 24 Vпостоянно напрежение.

   

  EASY822-DC-TC :

          12 цифрови входа от които 4 входа може да се използва като аналогови

          8 цифрови изхода , на всеки изход има 0,5А

          Дисплей

          Клавиатура

   

  EASY 620-DC-TЕ  :

          12 цифрови входа от които 2 входа може да се използва като аналогови

          8 цифрови изхода , на всеки изход има 0,5А

          Дисплей няма

          Клавиатура няма

   

   

   

   

   

  Фиг.1EASY822-DC-TC                                                    Фиг.2 EASY620-DC-TЕ                                       

   

   

   

   

   

   

  Самата мрежа представлява :

   

   

  1.      При напрежение на аналогов вход IA1 по малко от 3,5V на контролер 1 да се включват изходите  от Q10до Q14 на първи , изходите от  Q2 до Q6 и от Q11 до Q13 на трети контролер ;