Програми за 3d моделиране, текстуриране, визуализация, рендериране и компютърна анимация

 • УВОДНА ТЕМА:Програми за 3d моделиране, текстуриране, визуализация, рендериране и компютърна анимация – предназначение и общо описание. История и развитие на най-разпространените програми за 3d моделиране, текстуриране,визуализация, рендериране и компютърна анимация.

  БЕЛЕЖКА:Не бива да забравяме, че целта на Нашата анимация е да разкаже една ис­тория Визуално.

  Трябва да ползваме традиционните филмови техники, за да обогатм своята идея. Цветовете, осветлението, зрителните ъгли на камерата и ком­позицията са все важни елементи, които ни помагат да постигнете търсено­то настроение.

  Трябва да планираме правилно интегрирането на тези елементи в нашия визу­ален разказ, така че всеки кадър да допринася за успешната анимация и да впечатли зрителя!!!

   

  I.     Програми за 3d моделиране, визуализация и компютърна анимация – предназначение и общо описание.

  1.     Предназначение и общи характеристики на графичните редактори.

  Предназначението на графичните редактори най-общо може да се определи като програмни пакети за:

  - обработка на графични обекти и текстове с подходящи инструменти с цел създаване на атрактивни модели на обекти на строителството, промишлеността, автомобилостроенето, интериора, анимацията, киното, телевизията, рекламата и други области на човешката дейност;

  - създаване на различни модели в науката, промишлеността, строителството, киното, рекламата и други области;

  Важно е да отбележим някои общи и специфични характеристики на програмите за компютърно моделиране, текстуриране, визуализация, рендериране и анимация:

  - тежък, сложен и изключително труден за изучаване интерфейс;

  - специфична програмна среда, съчетаваща менюта, графични инструменти, огромен набор от полета за въвеждане на стойности испецифични настройки, много на брой плъгини (допълнителни включваеми модули);