Продуктови концепции и стратегии

 • Тема №6

  Продуктови концепции и стратегии

  Основни термини в темата

   

  Продукт; Продуктова линия;Продуктов микс;

  Удобни продукти;

  Шопинг продукти; Специални продукти;

  Търговска марка;

  Жизнен цикъл на продукта; Родова марка;

  Индивидуална марка;

  Марка на производител; Марка на дистрибутор; Опаковка

   

  I.  Същност и съставни елементи на продуктовата политика - обхваща всички онези дейности във фирмата, които касаят:

  -                     Какъв да бъде продуктовия микс в дълбочина и в ширина;

  -                     Какви нови стоки и с какви характеристики да се произвеждат;

  -                     В кой момент и по какъв начин продуктите да се изведат на пазара и да се позиционират;

  -                     Каква да бъде опаковката на стоката и дали тя ще продава като маркова или не;

  -                     Какви допълнителни услуги: като гаранции, сервиз могат да се предложат на клиентите.

  1. Продукт - съвкупност от материални и нематериални свойства, включващи функционалност, полезност и др. Продукт от гледна точка на маркетинга може да бъде както стоката така и услугата.

  Продуктов микс - обхваща всички видове различни артикули, предлагани от даден производител.

  Продуктовата линия- е група от продукти, които са близки помежду си, удовлетворяват едни и същи нужди и попадат в определен ценови диапазон.

  Дълбочината на продуктовата линия -брой продукти влизащи в състава й. Напр. Фирма "Своге" произвежда фин млечен, бял, шоколад с лешници, с ягодов пълнеж и т.н. Те образуват дълбочината (наситеността ) на продуктовата линия.

  Ширината на продуктовия микс - обхваща общия брой продуктови линии. Ако например в допълнение към шоколадите "Своге" произвежда и шоколадови бонбони и вафли - ширината на продуктовия микс ще е 3

  II. Класификация на потребителските продукти

  1.                 Удобни продукти - относително не скъпи, използват се често и се отделя минимално усилие за покупката им. Потребителят не мисли, че си струва да сравнява цените и качеството им.Примери за такива стоки са:хляб, мляко, безалкохолни, закуски, кафе и т.н