Приложение на web 2.0 в бизнеса и мениджмънта на организацията. web 3.0

 •  

  Доклад

  На тема : Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта на организацията. WEB 3.0

  Какво е Бизнес План 2.0?
  Business Plan 2.0 е интегрирана уеб платформа (Apache, Perl, PHP, MySQL,Pyton, SSL) включваща пакет бизнес приложения (скриптове) и Уеб Услуги за управление на бизнес процеси в корпорацията и съставяне на Business Plan в корпоративната мрежа посредством уеб интерфейс с използуване на web 2.0 технологии.

  Бизнес план 2.0 предлага настолни приложения и интерактивни Уеб Услуги (Wеb Services) по бизнес планиране, финансов мениджмънт и обмяна на информация между различни дигитални устройства ( 3G Phone, персонални компютри, уеб услуги) на различни софтуерни OS (Windows, Linux, Unix) и скриптови езици (Perl, JS, PHP). Уеб услугите (WS) рязко ускоряват бизнес процесите между (B2B, B2C, B2G) и ефективната комуникация с доставчици, партньори и клиенти.

  Бизнес план 2.0 е корпоративна мрежа базирана на уеб услуги за планиране и управление на процесите в корпорацията и създаване на бизнес план с браузер и мишка в уеб среда с използуване web 2. 0 технологии. Интегрирани са интерактивни уеб услуги по стратегическо бизнес планиране, финансов мениджмънт, онтернет маркетинг и web 2.0 стратегия на бизнес единицата както и съвместна работа на виртуални екипи.

  Бизнес план 2.0 е уеб сървър предоставяащи уникални възможности за бизнес планиране и управление на проекти в реално време надхвърлящ общоприетите представи за мениджмънт. С помоща на пакета ще създавате собствени дигитални планове в уеб среда чрез уеб интерфейс и уеб сътрудничество за публикуване и споделяне на бизнес приложения.

  Бизнес план 2.0 управлява бизнес процесите в корпорацията на стратегическо, тактическо и оперативно ниво във функционални области: проиѕводство, маркетинг, финанси, планиране. Посредством уеб услугите се увеличава скоростта на вземане на решение на професионално ниво.

  Предизвикателствата на WEB 2.0 за бизнеса:

  Скорост и динамика

  Ниска видимост

  Фокус върху потребителя

  Community vs. Company

  Owning vs. Sharing

  Business vs. Ideas

  Глобална конкуренция

  It's not all about money

  Бизнес модели  WEB 2.0:Amazon.com

  WikipediaSalesForce.com

  WEB 2.0 която предоставя на своите потрбители не само нови възможности за комуникация, но и философия , и култура на поведение , основани на сътрудничеството , доверие  , равнопоставеност и отсъствие на йерархия . Един бегъл поглед показва че WEB 2.0 има културен фундамент поради което внедряването му може да протича паралелно с взаимно допълване. На тази база възникнаха понятията ‘’организация 2.0’’  , ‘’електронно обучение 2.0’’ , ‘’мениджмънт 2.0’’ .

  WEB 2.0 -второ поколение на Уеб-базирани услуги (services) като:

  -          сайтове-мрежи за социални контакти (социални мрежи);

  -          уикита;

  - блогове (замениха персоналните статични страници с динамични сайтове)

  -          инструменти за комуникация;

  -          фолксономии (folksonomies),

  за които онлайн сътрудничеството, съвместната работа и обмена между потребителите са от голямо значение. WEB 2.0 - преход от персонални сайтове към блогове, от публикации към съавторство, от CMS към Wiki, от Britannica Online към Wikipedia...

  Web се разглежда като платформа.Web 2.0технология, подсилена с мощта на колективния разум с неправдоподобна идея - енциклопедична статия може да бъде добавена от всеки потребител и да е редактирана от друг.

  Голяма част от самата инфраструктура на web - Linux, Apache, MySQL и Perl, PHP или Python - e с отворен код .WEB 2.0 -обогатяване на web-приложенията от самите потребители, безкрайна бета, коопериране вместо контрол, приложения, работещи на различни устройства.

  Най-типични примери за Web 2.0: Youtube, MySpace, Facebook и други. ...

  Какво включва Web 2.0?