План за урок на тема 'Приказка без край' от Михаел Енде

 • Планиране на урок по литература за 6 клас

  1.      Тема на урока:

  Михаел Енде- „Приказка безкрай”. Фантазията и реалността като метафори на духовното извисяване и телесното пребиваване на човека.

  2.      Вид на урока:За нови знания;

  3.      Цели:

  -          Образователни:

           Да се обогатят знанията на учениците чрез опознаване на нова литературна фигура- тази на немският писател Михаел Енде;

           Да се запознаят с личността на автора и почерка на неговия талант, отразен в създадените от него текстове;

           Да придобият по- задълбочени знания по отношение на жанра на произведението и на композиционната структура и да се разшири кръгозора на понятията фентъзи и роман;

  -          Възпитателни:

           Да се провокира интерес към представителите на чуждата литература и към четене на създаденото от тях, а също и да се стимулират  индивидуалните подбуди у учениците, предпочитаните от тях текстове да бъдат прочетени;

           Да се провокира усет към ново интерпретиране на вече коментирани теми;

           Да се възпита чувство за признателност към делото на световни автори;

  -          Развиващи:

           Да се създадат умения за философско анализиране и коментиране на вече употребявани понятия в нов литературен текст, а също така да бъдат съпоставяни само по себе си във вече изучени произведения;

           Умения за извличане на внушения, откриването им в текста, откриване на средства и начини за тяхното прилагане ,представяне на примери от текста;

           Умения за вземане на позиции по определени теми и проблеми с подходящо аргументиране;

  4.      Методи: лекция, беседа, коментар, онагледяване чрез снимки, кръстословица

  5.      Ход на урока:

  Представям се пред ученическото обкръжение: