План на урок по литература

 • ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

   

   

   

   

   

   

   

  НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА

   

  5 КЛАС

   

  Тема:

  Лазаровден и Цветница

   

   

  Изготвил: Базов учител:

   

   

  Цели на урока:

   

  1.  Образователни:

   

  Урокът цели учениците да се запознаят с:

   

       Особеностите на празниците Лазаровден и Цветница;

       Традициите и обичаите по време на тези  празници;

       Обичаите  и традициите, които сапътстващи празниците Лазаровден и Цветница;

   

  2.  Възпитателни:

   

       Да се стимулира читателския интерес на учениците;

       Да познават българските традиции и да ги уважават ;

       Възпитаване на етически, естетически и общочовешки и християнски ценности;

   

  3.  Развиващи:

   

       Обогатяване общата култура на учениците;

       Учениците да доразвият комуникативните си способности;

       Развиване на умения за изказване и защита на собствено мнение;