Пищови по нова българска литература

 • № 3 ТРАГИЗЪМ В ПОЕЗИЯТА НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ1.Страданието и героизмът винаги вървят в непосредствена близост със смъртта. Никoй наш поет не е отделил повече място на смъртта в своето творчество от Смирненски. Образът на смъртта - виждаме го да тегли полекичка лъка на старческата цигулка в зимната вечер или с изненада да се взира в измъчения образ на проститутката. Другият вечен проблем на поезията - любовта, Смирненски влива ново съдържание. След Ботев Смирненски най-задушевно разкрива дълбоката вътрешна връзка между любовта към свободата и любовта към любимата. -Смирненски въведе в нашата поезия обобщения образ на тълпите. Смирненски е поетът на обикновеното в живота на града, на обикновената улица, на обикновения човек. Детайлите му са ярки, изразителни, свежи.4."СТАРИЯТ МУЗИКАНТ " - с много малко багри, със сгъстена пестеливост, поетът е нарисувал картината. И е намерил съществено в детайла. Това изразява и старческата немощ, и замиране на творческото чувство  и тежката обида

   

  №4 ГЕО МИЛЕВ – СЕПТЕМВРИ1. Реалистична картина на всенародния революционен устрем и кървавото потушаване на въстанието:
  *романтичният патос в първата част бързо отстъпва място на реалистичното изображение;
  *на борците със светли идеали са противопоставени враговете на народа и безучастната интелегенция.2. Композиция на поемата - състои се от 12 песни, разкриващи подема и пограма на въстанието.3.Образи в поемата
  A) образът на народа - първата част е предадена неудържимата сила и стихийната му мощ
  B) Образът на поп Андрей - единственият индивидуален образ в поемата - поетът разкрива нравственото му съвършенство. Достойното му поведение пред смъртта, презрението му към палачите.
  В) античните образи в 12 песни - доказва,че всяко престъпление ще получи своето възмездие.4.Художествени образи на поемата - стихът е начупен,раздвижен,има прекрасни поетически метафори " слънчогледите погледнаха слънцето " разкриващи чувствителността и темперамента на поета. Поемата е построена на базата на контраста и противоположностите.

   

  №6 НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ - "ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР "

  1. ОСОБЕНОСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ - в основата е конкретно историческо събитие свързано с национална съдба, но отсъства в стихосбирката конкретика - липсват имена на военни и политически обекти, тоест няма документален пласт. Връзката с конкретните събития е посредствена.
  *Психологическата атмосфера създадена от поетическите образи разкрива септемврийската трагедия, тоест стихосбирката изгражда психологическата картина на събитието.
  *Ярка експресивност характеризира поетическия рисунък. Подчертана предметност, сетивност на изображението, осезаемост на света.
  *Поетическата образност е подчертано многозначна, преметна. Долавя се една космичност на изображението.
  *Художествения свят - е динамичен, раздвижен, представителен процес на преображението.
  *Това е ИЗПОВЕДНА ЛИРИКА. Лирическия герой е обобщен образ, въпреки че преобладава " аз " - формата и има подчертана субективизация на възприятието.
  *Ключови образи - земята, небето, вятъра, нивата.

  2. ОСОБЕНОСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ " ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР "
  - художествения свят е динамичен
  - природата е одухотворена,озвучена, тя е живот и сила, тя претопя болката
  - между поета и света няма дистанция.
  - авторът търси връзката на човека с природата.

  3.ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ НА "ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР "
  *Макар и родена от септемврийското въстание в стихосбирката липсват думи и изрази, отразяващи това събитие. Духът на септември живее между редовете в подтекстта.
  *За художествения свят на поета ключовата дума е "хаос ". Събитията още не са станали историята. часовника сякаш е спрял и никога няма да прозвъни в края на ужаса. Няма вчера - няма утре, всичко  е едно зловещо " сега. Авторът има за цел да разкрие хаоса, ужаса от въстанието. ЛИрическия герой често незнае кой е, къде е, кога е.

   

  №7 АТАНАС ДАЛчЕВ - ПРЕДМЕТНОСТ И ПЛАСТИКА

  През целия си живот Далчев създава около стотина стихотворения.
  Той се вълнува от човешката учащ, търси онези мотиви, които отразяват сложния и противоречив път на личността, разпъвана между духовния порив и простите земни радости.

  2. В първата си книга " ПРОЗОРЦИте " ( 1926)- поетът включва стихотворенията като " Болница ", " Хижи ", " Старите моми ", " Коли " " есенно завръщане ", в които ясно се долавя стремежът да се види реалността през болката на спомена.  Стихут му е предметен и ясен. Темата за самотата и обречеността.

  3.ОСНОВНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - " прозорец " , " Стихотворения ", " Париж ", " Ангелът на шартр ", " Фрагменти".

   

  6.СТИХОСБИРКАТА "ПРОЗОРЕЦ" - заявява опита си да констрюра нова поетическа визия за света. Стихотворенията се отличават с търсене на необичайна тоналност на лирическото чувство. Далчев съсредоточава погледа си на поет върху предметния свят "тук и сега ". За символизма голямата тайна, която изкуството трябва да разкрие, е тайната на другия свят, за Далчев - това е тайната на предмета, символистите гледат през вещният свят, за да намерят зад него прекрасният отвъден свят на хармония и красотата, а Далчев призовава към взиране във вещите, за да се открие поетически значимото.
  Особено място в новата поетическа визия на Далчев за света заема грозното.В "Хижи " - малките къщици от края на града са са с паднала мазилка. Във " Врати " - вратите са морки от дъжд. Дори в последните стихотворения на Далчев грозното е част от картината на света.. Присъстват дяболистични елементи в стихотворенията му.

  2.В поезията си Далчев поставя основните въпроси за битието. Присъства темата за смъртта като катализатор на прозрението за битийната истина.

  5.Основни мотиви :
  -за самотата;
  - за отчуждението и бягството от смъртта
  - за отритнатия от обществото човек
  - за смисъла на човешкото съществуване

  6.Има само три стихосбирки " Прозорец ", " Париж " и " Ангелът на шартр ". По времето на тоталитаризма поезията му е забранена и не се преиздава.

   

  №8 ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА - ВЕчНАТА И СВЯТАТА

  1. Лириката на Багряна разкрива човешкия свят чрез волността на преживяванията и широтата на мечтите и вярата. Тя навлиза в нашата поезия с гордата осанка на независима и свободна личност, с правото на щастие. Нейната женска природа се бунтува срещу ограниченията и условните порядки на господстващия морал, срещу всичко , което я затваря и откъсва от света.
  Истинското и име е Елизабета Белчева.

  3.НОВАТОРСТВО

  - Поетесата утвърждава пластичния, изразителния стих, изпълнен с човешка топлота. Тя отхвърля стих, изпълнен с човешка топлота. Тя отхвърля абстрактното, безжизнено съзерцание, чужди са и албумната интимност и сантименталното откровение.

  5." ВЕчНАТА И СВЯТАТА " - стихосбирка
   В Лириката на Багряна присъстват темата за любов . При нея бит и битие се сливат. Пътешествието става водеща тема в нейните стихове. Когато пътешествието на тялото е невъзможно, пътешества дъхът и неговите посредници са телеграфите и радиовълните " Радио "