Отзвукът на Априлското въстание в САЩ, Европа и Русия

 •  

  Курсова работа

  по: Външна политика на България

  на тема: Отзвукът на Априлското въстание в САЩ, Европа и Русия

   

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

   

   

   

  1.     УВОД………………………………………………...………стр.3

   

  2.     АНКЕТНИ КОМИСИИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ………….….стр.4

   

  3.     ПРОТЕСТНО ДВИЖЕНИЕ В ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРИТЕ…………………….……….стр.6

   

  4.     ОТЗВУК И ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ В РУСИЯ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРИТЕ………………………….стр.11

   

  5.     ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………..стр.15

   

  6.     ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………..стр.17

   

  7.     ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА…………………….……стр.23
  УВОД

   

  Сравнително малко са националноосвободителните въстания в новата история на човечеството, които биха могли да се похвалят с резултата, постигнат от нашето Априлско въстание. Известни са например злополучните въстания на поляците през 1831 и 1863г., на унгарците през 1848г. и много други, които въпреки сравнително силната им въоръжена изява, не постигат политическите си цели.