Особеният бунт в поезията на Владимир Висоцки

 •  

  Р Е Ф Е Р А Т

  по съвременна руска литература:

  “Особеният  бунт  в  поезията  на  Владимир  Висоцки”

   

   

  СЪДЪРЖАНИЕ:

   

  І. Увод……………………………………………………………………….3

   

  ІІ.  Изложение………………………………………………………………4

   

  ІІІ. Заключение…………………………………………………………...11

   

  ІV. Използвана литература и други източници……………………..13

   

   

  І. УВОД:

   

  "Хубавите песни, за разлика от хубавите хора, живеят дълго.

  Защото хубавите хора винаги се вълнуват, живеят с много

  нерви, умират рано. Да, за съжаление, и така става, а песента, хубавата песен - може да продължи живота!"
                                                                  Владимир Висоцки

   

  Когато се говори за Русия и нейната музика първото име, което изниква винаги, е на един творец, уважаван от много хора. Име напоет с китара: Владимир Висоцки - човекът, чиито песни огласяха “матушка” Русия. В едно с него звучаха и песните на Булат Окуджава, Земляни,Александър Галич, Юлий Ким, Александър Розенбаум, Андрей Макаревич, Новела Матвеева, Дмитрий Сухарев, Юрий Визбор и още много други.Но като, че ли най-популярен от тях  е Висоцки.Сега, от дистанцията на времето, е много сложно да се разбере, какъв е бил човекът, превърнал се всимволна своето поколение.