Основният конфликт в „Прикованият Прометей”

 • Основният конфликт  в „Прикованият Прометей”

   

  Персоналният конфликт в мита за Прометей е между Прометей и Зевс.

   

  В трагедията на Есхил той се превръща  в социален – героите му преследват различни каузи:

   

  Зевс е двигател на деспотична машина, тираничен самовластник, ненавижда хората, държи ги в мрак и иска да ги унищожи.

   

  Прометей е двигател на прогрес, символ на свободата, творческия дух, човеколюбието.

   

   

  Основният конфликт:

  деспотизъм – демокрация и хуманизъм

   

  Забележка:

   

  Есхил избягва прякото участие на Зевс в действието на трагедията, за да отговори на вкусовете на своята публика,  - тя  не би възприела конкретен човешки образ на върховното божество. Зевс е представен чрез речта и поведението на участниците в действието – на Хора и Прометей , от една страна, и на пратениците на Зевс – от друга.

   

  І. Какво е отношението на Зевс към конфликта?

   

  Зевс, разгневен от неподчинението, в основата на което стои човеколюбие, наказва Прометей с приковаване към скала на края на света, като го обрича на вечно (според него) страдание. Прометей, според Зевс, носи вина за открадването на огъня и даруването на хората чрез него с много материални и духовни блага.

   

  Изпълнители на наказанието са пратениците на Зевс – Власт, Сила и Хефестсимволи на деспотичната машина .

   

  ІІ. Какво е отношението на служителите на Зевс към конфликта ?

   

  Власт, Сила и Хефест са убедени във вината на Прометей.

   

  Хефест– проявява съжаление, уважение и състрадание, но и неодобрение на постъпкатана Прометей;

   

  а) А аз не смея него, кръвно близкия,

      да прикова над бездната на бурите.

       И все пак трябва да посмея. Страшно е

       да пренебрегна бащината заповед. 15

   

  б) Могъщи са роднинството и дружбата.

  в) Пряко волята на двама ни

  20   ще те пригвоздя здраво към безлюдната

        скала,

         Сам бог, на боговете ти презря гнева

  30   и с прекомерен дар почете смъртните.

       Затуй ще бдиш на този връх безрадостен -

       изпънат, без да свиеш крак, с безсънен взор.

        Ще екнат всуе твоите ридания

        и твоите вопли. Знай, неумолим е Зевс!

  35   Безмилостни са всички нови властници.

   

  Сила – мълчи високомерно, с което проявява сляпо подчинение и одобрение на присъдата;

   

  Власт, по думите на Хефест, е винаги дръзка и безмилостна”. Власт упреква Хефест за мекосърдечност и го подканва  да извърши по-бързо задължението си :

   

  а) Бъди мекосърдечен, но за моята

     суровост и за моя гняв не ме кори!” 80;

  Пак жалиш, пак оплакваш неприятеля

       на Зевс! Да не заплачеш и за себе си!