Обоснована ли е теорията за доминото по отношение на войната във Виетнам

 •  

  КУРСОВА РАБОТАПО

  ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА САЩ

   

  ТЕМА:

   

  «Обоснована ли е теорията за доминото по

  отношение на войната във Виетнам»

   

   

   

  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

   

   

   

   

   

  I.

  Увод........................................................................................................

  3

   

  II.

  Изложение.......................................................................................

  5

   

  1.

  Политика на САЩ в Индокитай.................................................

  5

  2.

  Аргументи За и Против „Теорията на доминото”........................................................................................

   

  7

  3.

  Изтегляне на Франция от Виетнам……………………………………………………………..

   

  10

  4.

  Динамичен и интензивен период относно интересите на Великите сили в региона ………………………………………….

  13

  5.

  Женевски споразумения 1954г(разпадане на Индокитай)........

  15

   

  6.

  По стъпалата на войната и измамата……………………………

  17

  7.

  Тонкинска резолюция……………………………………………...

  19

  III.

  Заключение..........................................................................................

  21

   

   

   

  IV.

  Източници............................................................................................

  22