Народна приказка - Най-скъпоценният плод

 •  

   

  ТЕМА НА УРОКА: НАЙ- СКЪПОЦЕННИЯТ ПЛОД

   

  ТИП НА УРОКА: ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

   

  ЦЕЛИ НА УРОКА:

  ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

          Да се научат учениците да четат правилно;

          Да се научат да разказват.

  ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

          Да се възпита интерес към народните приказки;

          Да се научат да ценят истински ценното.

  КОРЕКЦИОННИ:

          Усъвършенстване на четивната техника;

          На вниманието;

          На звукопроизношението.

  МЕТОДИ:

       1. СЛОВЕСНИ: дискусия, беседа, обяснение

       2. НАГЛЕДНИ: демонстрация

  3. ИГРОВИ: дидактични- печатни

       4. ПРАКТИЧЕСКИ: работа с учебник

   

  ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА:табло с картинки, презентация

   

  ХОД НА УРОКА:

          Уводна част:

  -         организация на класа за работа;

  -         актуализиране на стари знания.

          Същинска част:

  -         въвеждане и поставяне на темата;

  -         работа с учебника и в тетрадките.

          Заключителна част:

  - обобщение;

  -преценка на учителя за работата на учениците.

   

   

   

  П – преподавател

  У ученик

  П – Добър ден, ученици!

   

  У – Добър ден!

  П – Аз се казвам Петя Атанасова и днес ще бъда ваш учител в часа по четене. Имате ли тетрадки, химикали?

  У – Да.

  П – Нашият урок ще започне с една игра. Разбъркала съм буквите на една дума, стрелките сочат правилното място на всяка буква, вие ще излизате на дъската и ще ги записвате, за да видим коя дума ще получим.

   

  и

  п

  р

  а

  к

  к

  и

  з

   

   

   

   

   

   

   

   

  п

  р

  и

  к

  а

  з

  к

  и