'На прощаване'

 • “НА ПРОЩАВАНЕ”

  Причини бунтовникът да поеме пътя на борбата

  Теза: Бунтовникът поема пътя на борбата, за да защити правото си да бъде свободен. Тръгва на съдбовен бой, защото ненавижда робството и поробителя, защото не може да понася живота в изгнание. Тръгва, за да защити всичко мило и скъпо на човешкото сърце – роден дом и близки, баща и братя, майка и любима. Поема страшния и славен път в името на юнашката и българската си чест.

  Мотивите на бунтовника за участие в борбата

  Теза: Черната турска робия и страданието на близките, мъката на българския народ са накарали лирическият герой да поеме пътя на борбата .Неговото “юнашко сърце” не може да гледа “ турчин да бесней” над бащиния му дом. Любовта към България и жаждата да я види свободна са причина бунтовникът да поеме пътя на революцията.

   

  КЛЮЧОВИ ДУМИ: мотиви, причини, житейски избор, избор на път

  Защо става бунтовник?

  -         нетърпимост към робството

  -         страдание в чуждата страна

  -         любов към близките

  -         страданието на близките

  -         “гласа народен”- робският гнет над народа

  -         свободолюбие, чест, достойнство,гордост, мъжество, юнашко сърце

  -         свободата като идеал

  -         верен на себе си, на призванието и дълга си

   

  Мисли и чувства, вълнуващи бунтовника, когато се готви да премине през “тиха бяла Дунава”

  Теза: Противоречиви чувства разкъсват душата на бунтовника, когато се готви да премине през “тиха бяла Дунава”. Тъга, породена от раздялата с майката, патриотична болка по стенещата в робство родина, непримиримост с тиранията, смъртна ненавист към турците и въодушевление пред предстоящата борба. Лирическият герой изразява не само лични чувства, а чувствата на цялата емиграция.

  Ключови думи:

  МИСЛИЧУВСТВА

  БлизкиЛюбовОмраза

  Родинакъм близкитеробството

  Бащино огнищенародпоробители

  Страданията под робствотоблизкисоциални

  мъките на прокуденитеинтимнаугнетители

  Народ любовтирания

  Свобода

   

   

  Изборът на бореца за свобода в “На прощаване”

  Теза: Лирическият герой прави своя избор и поема пътя на борбата, за да осъществи себе си и да постигне своя идеал – свободата на отечеството. Неговото “мъжко, юнашко сърце” не му дава да търпи страданията на близките си и на българския народ. За неговия велик дух няма друг път в живота, освен битката за независимостта на България.

   

  Защо бунтовникът е готов да премине през “тиха бяла Дунава”

  Бунтовникът е готов да премине приз “тиха бяла Дунава”, защото е борец, хъш, патриот,който не скланя глава пред националните поробители, защото има една цел и един идеал в живота си- борбата за свобода, защото горещо обича род и родина, защото е направил житейския си избор и единствената алтернатива за него  е “свобода или смърт юнашка”.Младият българин не се колебае да премине реката, защото тя е границата, която разделя мечтата от реалността, унизителното и безцелно емигрантско съществуване от уюта на родния дом, от ласките на близките хора, споменът за които буди страстна жажда за борба и саможертва.