Мултимедиини приложения

 • Цифрово представяне на цветни изображения.
  Описание на цвета и характеристики.

   

  Възприемане на цветно изображение от човешкото зрение.

            Визуалната информация е 95% от цялата възприемана от човека информация, а звукът – 2-3%. Останалите проценти са кинестатични (реакция на ускорение) и тактилни (мирис, обоняние, допир – сензорните усещания).

            Потребители на информация

  à живите организми – човека

  à технически системи.

            Системата, която комуникира с човека (информ. технологии) трябва да е свързана със системата от възприятия на човека. Човек реагира на получената информация и дава отговор.

            Модел за възприемане на информацията:

      Когато източникът е пасивен, приемникът сам трябва да си набави информацията. Пропускателната способност на канала трябва да е съобразена с обема на потока информация, която ще се обменя.

  Характеристика на графичните данни

  две свойства на графичните данни:

  1) Данните са с голям обем;

  2) Данните трябва да съдържат параметрите:

  - “размери на изображението”,

  - “начин на кодиране”,

  - “цветова палитра”.

  Видове модели на цвета, реализирани от технически системи – камери и дисплей RGB, кино и печат CMYK

  Съдържание:

         Модели на цветовете и настройки.

         Трансформации на изображения мащабиране, ротация, филтри.

         Работа със слоеве, текстове, прозрачност и селекции.

         Изрязване и копиране.

         Инструменти за рисуване

  Цветови модели

  Модерните цветни компютърни екрани работят с 24 битови цветове. Това е използвано като основа на JPEG-формата.

  В компютърната графика най-често се използват три цветови модела:   RGB,    СМУК   и   НSВ.

  Софтуерни модели на цвета - HSB, Lab, Index Color.
  Сравнение на моделите

  Модели на цветовете и настройки.

         CMYK

         RGB

         HSL или HSB

         Yxy цветен модел

         Indexed color

  CMYK и RGB модели:

         CMYK са четирите цветове боя, които при смесване могат да произведат всички цветове нужни за принтиране. Cyan, Magenta, Yellow и blacK. Този цветен модел е известен като subtractive. Това означава, че когато миксирате или добавяте различни цветове, рано или късно ще стигнете до черно или ако отнемате - до бяло.

         RGB са трите цвята светлина, които при миксирането си могат да създадат всички цветове нужни за екранни изображения. Red, Green и Blue. Този модел се разглежда като additive, защото когато миксирате или добавяте различни цветове, рано или късно ще стигнете до бяло или ако отнемате - до черно.

  Цветови модели

  -RGBтри са основните цветове, с които се работи в него: червен (Red), зелен (Green) и син (Blue). Всеки един от основните цветове участва в новополучения цвят с определен нюанс, наричан интензитет. Диапазонът на този интензитет варира от 0 до 255. Това са цветовете, които цветния екран може да покаже. Всички точки на екрана на монитора в действителност са изградени от три малки цветни точки: червена, зелена и синя, които при облъчване с електроннолъчев поток светват с различен интензитет в посочения диапазон. По този начин се създават 16.7 млн. Различни цветови нюанса с 256 нюанса на червеното, 256 нюанса на зеленото и 256 нюанса на синьото.  HSL или HSB и Yxy цветен модел

         Обясняването на HSL или HSB модела, за hue, saturation и luminance или brightness е същото като да разглеждаш RGB модела. От картинката  можете да добиете представа как работи HSL модела.

         Yxy цветен модел. Това пространство изразява XYZ стойности в "x" и "y" цветови координати, до известна степен аналогични на "Hue" и "Saturation" от HSV пространството. С тези формули се преобразуват стойностите на XYZ в Yxy стойности: Y=Y x=X/(X+Y+Z)
  y = Y / (X+Y+Z)