Моят свят след десет години

 •  

  МОЯТ СВЯТ СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ

  /есе/

   

   

  Всеки човек е творец на съдбата си, а стремежите, идеалите и ценностите му творят света, който обитава. Ние всички мечтаем да сме обичани, богати, известни и най-вече щастливи, защото това е състоянието към което най- много се стремим – щастие.

  Днес в моя свят има над 14 милиона гладуващи в Африка; въглеродните емисии са се увеличили над 17% в САЩ в сравнение с 1990г.; от бразилските гори се изнасят контрабандно 38 милиона животни за черния пазар; 80% от американските компютри и електроника, предназначени за рециклиране, се изпращат в Азия, където застрашават околната среда; изхвърлят се над 130 милиона мобилни телефона годишно, което се изчислява на 60 000 тона токсични и други отпадъци; тропическите държави губят над 15 милиона хектара гори годишно от земеделие и дърводобив. Боли ме от тревожното време, в което живея и затова мечтая... Как би изглеждал моят свят след 10 години?

  Мечтая човечеството да не бъде жертва на глобализацията, а главно действащо лице, което я развива разумно, водено от духовни ценности, като любовта и истината. Мечтая да бъде възстановена хармонията между човек – природа – общество, защото съхраняването на планетата може да се осъществи само чрез споделянето и взаимопомощта. Вярвам, че в моя свят след 10 години ще функционира ефективно световна „глобална” държава, която ще създаде нова организационна форма, наречена „глобално управление”.Това е световно управление без правителство, но със световна вътрешна политика и световна политика на реда. „Глобално управление” чрез сътрудничество и равнопоставеност на всички нива. Управление, което ще разреши проблемите по света, а по този начин ще бъдат преодолени и границите между държавите. От такъв тип управление е Европейският съюз, който е световно гражданско общество и в същото време Международна организация. Но развитието на глобалното общество в моите мечти може да се осъществи чрез активното функциониране на „ Глобален обмен”- Международна неправителствена организация за правата на човека, която да постига екологична, социална и политическа справедливост .

  На Изток вярват, че когато една пеперуда размахва крилата си, бурята обхваща половината свят. Така функционира светът. Защото всичко е взаимосвързано – образование, здраве, политика, околна среда. И макар човек да е творец на съдбата си, знам , че е и „обществено същество”, което зависи от писаните и неписаните закони на държавата, в която живее. Затова вярвам, че е важна ролята на държавата, която да не допуска разделение между хората, а да работи за сплотяването им. Искам в моя свят след 10 години да се чувствам като гражданин на света, който има възможността да превърне родината си в Обетована земя.

  Мечтая в моя свят след 10 години да няма разлика между култура и цивилизация, а да бъдат стандарт на поведение, в който се съчетават изтънченост и усъвършенстване. Мечтая хората да четат поезия, а поетите да не умират гладни и непознати в пустошта. Мечтая да променя света първо в мечтите си, а после като използвам знанията си. Защото смисълът на всеки човешки живот е да направи по-добро,по-чисто и по-истинско мястото,което обитава.Най-малкото може да опитаме. Така, както ни съветва Емили Дикинсън:

   

  Ако успея да спася едно сърце Ранено,

  аз не напразно съм живяла,

  един живот даря ли с Облекчение,

  над топлите му длани хлад разляла,

  или, ако помогна да се прибере в гнездото

  едничка птица Премаляла,

  аз не напразно съм живяла...