Мойсей извежда евреите от Египет

 • Мойсей

   

       Евреите в Египет станали много на брой. На фараона това не му харесвало. Той се страхувал , че те ще започнат война срещу египтяните. Тогава измислил жесток план. Всички евреи трябвали да работят за египтяните тежка работа. Освен това фараонът заповядал на войниците си да убиват всяко момче родило се в еврейско семейство , а момичетата да живеят. В едно еврейско семейство се родило момченце. Бащата се казвал Аврам , а майката Йохавед. Те имали още две по големи деца : момчето Аарон и момичето Мириам. Майката много обичала бебето си и не искала злите египтяни да го намерят и да го хвърлят в р. Нил. Три месеца тя го укривала , но понякога бебето плачело и Йохавед много се страхувала за него. Тогава решила да изплете една кошница с капак от тръстика. После сложила сина си вътре и го пуснала в реката и си тръгнала , но Мириам останала , за да види какво ще стане с бебето. След малко на брега дошла дъщерята на фараона , за да се изкъпе. Когато се приближила забелязала кошницата и наредила да я извадят. Принцесата вдигнала капака и видяла детето. Много и дожаляло за него. През това време Мириам приближила и попитала принцесата дали да доведе някоя жена , която да нахрани детето. Принцесата се съгласила. Мириам довела майка си и дъщерята на фараона и дала бебето и и казала да се грижи за него , а когато порасне да и го донесе. Иохавед била много щаслива , че войниците няма да убият сина и. Минало време и тя го довела в двореца. Принцесата го нарекла Мойсей , което означава “аз го извадих от водата”. Мойсеи станал на 40 години. Той искал да служи на Бог , а не да е Принц на Египет. Веднъж той излезнал и видял колко е тежък труда на евреите. Особено се ядосал на един египтянин , който непрекъснато биел евреите. Мойсей го убил и го заровил в пясъка. Фараона разбрал за станалото и наредил да убият Мойсей. Но той не дочакал да го бъде хванат. Напуснал двореца и тръгнал към – Мадиам.

       След известно време Мойсей стигнал до страната Мадиам. Спрял до един кладенец. В този момент дошли 7 девойки за да напоят овцете си.  Те били сестри , дъщери на Иотор. Появили се и други пастири и изгонили девойките. Мойсей видял станалото и се застъпил за девойките. Пастирите се уплашили от непознатия човек и се отдръпнали. Мойсей помогнал на девойките да напоят животните. Когато се прибрали баща им се изненадал и ги попитал как са успели толкова бързо. Те му отговорили , че им помогнал един египтянин. И той им казал да го доведът. Дошъл Мойсей при Иотор и му обяснил , защо трябвало да напусне Египет. Иотор бил свещеник и много го харесал заради обичта му към Бога. Затова му предложил да остане при него и да пасе овцете. Мойсей се съгласил и станал пастир. След време той се оженил за една от дъщерите на Иотор , която се казва Сепфора , и скоро им се родили двама синове. 40 години Мойсей пасял овцете. Веднъж отишъл на една планина , където растели малинови храсти. Изведнъж видял как един храст се запалва , но не изгорял , а продължил да свети равномерно и красиво. Запътил се към него , но чул глас , който го вика. Това бил Бог.  Също така му казал да свали обувките си , защото мястото , на което седи е свято и му възложил задача да изведе евреите от Египет. Мойсей се колебаел , но Бог му казал , че ще бъде с него. Казал му да хвърли тоягата си. Когато Мойсей изпълнил заповедта тя се превърнала в змия. Чудото не било само това. Бог му казал и още нещо да сложи ръката си в пазвата и да я извади. Като направил това Мойсей видял , че тя е цялата в рани. Когато го повторил тя отново била здрава. Бог му разрешил да направи и още едно чудо , за да повярват всички , че е негов пратеник. Казал му да вземе вода от реката и да я излее на земята , тогава тя ще се превърне в кръв. Но Мойсей още не бил сигурен , че той е правилния пратеник. Бог се разсърдил и му казал , че Аарон , неговия брат ще му помогне. Той не можел повече да възразява и станал служител на Бог.

       Върнал се вкъщи и разказал на Сепфора и на Иотор какво му се е случило. Взел тоягата си и заедно с жена си и двамата си сина тръгнал към Египет. Срещнал се с Аарон и му разказал , че Бог не е забравил своя народ и ще помогне на евреите. Показал на Аарон чудесата , с които го дарил Бог.

  Когато двамата отишли в двореца при фараона Мойсей казал , че Господ желае да пусне народа на Израил , за да честват своя празник. Но злия фараон отговорил , че не вярва в този Бог и , че няма да пусне евреите. Ядосал се на Мойсей и заповядал работата на евреите да стане още по – тежка. Евреите много се разсърили и обвинили за всичко Мойсей и Аарон. Мойсей се помолил на Бог и той му отвърнал , че той ще накаже фараона и египтяните , но пак няма да го послушат. Само най – страшните наказания ще ги накарат да пуснат евреите. Когато те се върнали при царя , Аарон хвърлил тоягата на Мойсей до краката на фараона и тя се превърнала в змия. Фараонът заповядал да съберат всички негови мъдреци , за да направят същото. Те дошли и хвърлили тоягите си , които също се превърнали в змии. Но змията на Мойсей изяла останалите. И това било чудо! Фараонът не искал да повярва в чудото. Бог видял това и рекъл на Мойсей да отиде утре сутрин на реката и когато фараона дойде да я превърне в кръв. Това ще е първото наказание. На следващия ден това и станало. Но фараона отново не искал да повярва. Викнал отново всичките си мъдреци , които издълбали яма  с чиста вода , която също превърнали в кръв. Фараонът си помислил , че този Бог не е толкова могъщ и силен. Египтяните копали кладенци цяла седмица , за да имат чиста вода , но фараона пак отказвал да пусне евреите. След няколко дни в Египет се появило огромно количество жаби. Те били навсякъде. Хората не можели нищо да направят. Дори и мъдреците на фараона казали , че са безсилни. Наложило се фараона да извика двамата братя и им каал , че ще пусне народа ако Бог ги отърве от жабите. Мойсей се помолил на Бог и жабите измрели , но фараона не удържал на думата си. Бог видял всичко това и заповядал на Мойсей да каже на Аарон да удари тоягата си в земята. Когато Аарон сторил това праха се превърнал в малки мунички , които накацали по хората и по животните. Мъдреците не можели да правят и това. Бог казал на Мойсей и Аарон , че ако и сега не е съгласен да ги пусне ще изпрати ново наказание , което ще е огромни облаци отвратителни насекоми. Само там където живеят евреи няма да се появят насекоми. На следващото утро по цялата страна летели , скачали , пълзели всякакви насекоми. Разярен фараона ги повикал и им предложил евреите да честват своя празник , но тук в Египет. Мойсей и Аарон не се съгласили. Тогава фараона предложил да ги пусне , но не много далеч , а те да се помолят на Бог да ги избави от насекомите.  Братята се съгласили и насекомите изчезнали. Но фараонът пак излъгал.

  Ново бедствие сполетяло Египет. Кравите , конете и всички други животни се разболели и започнали да умират. А в Герсем при евреите, нямало нито едно болно животно. Но въпреки това упорития фараон не искал да пусне народа на Израил. Бог пак изпратил Мойсей и Аарон при него. Този път им заповядал да разпилеят пепелта дадена от него. Когато го направили пепелта се превърнала в прах , а тази прах се разнесла по целия Египет и полепнала по египтяните и по техните животни. Телата им се покрили със страшни рани , които ги сърбели и болели. Но и това страшно бедствие не променило решението на фараона. На следващата сутрин братята пак отишли при фараона и му казали , че ако не пусне евреите ще започне страшна буря от небето ще пада град колкото камъни и всеки , който е навън ще бъде убит от града. Много египтяни ги послушали затворили животните си в оборите и самите те се изпокрили по къщите. Само животните на фараона останали да пасат на полето. И това страшно бедствие отминало. Всички , които останали под открито небе загинали. Всички полета и всички посеви били смазани. Само в Гесем не станало нищо. Фараонът отново бил непреклонен. Тогава огромни ята скакалци нападнали Египет. Те изяли посевите и египтяните останали без храна. В страната настъпил глад. Едва след молитвата на Мойсей всички скакалци загинали. Бог ги удавил в морето. След известно време над Египет се спуснал мрак. Не се виждало нищо. Хората трябвали да останат там където ги свари тъмнината. А при евреите светло и ярко слънце. Това било голямо чудо! Три дни Египет тънал в мрак. Мойсей пак отишъл при фараона този път сам. Царя му казал , че може да си ходят , но да оставят животните си , но Мойсей не се съгласил. Той искал всички животни , които принадлежат на евреите да дойдат с тях. Фараонът много се разсърдил и му казал да си ходи. Мойсей отговорил , че той ще си тръгне , но ново бедствие ще сполети Египет. Десетото най – страшното , през ноща Бог ще убие всяко първородно дете в египетско семейство и , че неговия най – голям син ще умре. И всички първи рожби на животните. Фараонът много се уплашил , но вече било късно.

  Мойсей си тръгнал за да каже на евреите какво да правят. Над Египет се спуснала нощ.

       През тази нощ нещо ужасно ще се случи и всички били много уплашени. Египтяните все пак се надявали това да не е истина , но всички предсказания до сега се сбъдвали.

  Мойсей заповядал на евреите да заколят по едно агне и да намажат вратите си с кръв , за да може Бог да ги подмине. Мойсей знаел , че този път Бог ще се погрижи фараонът да ги пусне и им казал да вземат цялото си имущество и всичките си животни. Вече се чували египтяните. Голяма мъка ги споходила. Всичко , което предсказал Мойсей се сбъднало. През тази нощ умрял и най – големия син на фараона. Отчаяни египтяните дотичали в Гесем и започнали да крещят на евреите да се махат и да вземат всичко , което искат , но да кажат на своя Бог да не ги наказва повече. Египтяните им дали много красиви дрехи. Те взели и злато и сребро. През тази нощ израилският народ напуснал Гесем. Хората образували дълга колона. Мойсей и Аарон били най – отпред. Бог се грижил за своя народ. Той изпълнил обещанието си , да отведе своя народ до далечната страна Ханаан.