Методика на психологическите изследвания

 •  

   

  ТЕМА: МЕТОДИКА НА ПСИХОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

   

   

  УВОД

   

   

   

   

             Педагогическите изследвания се провеждат с помощта на цяла система от методи, техники и процедури. Техниката на педагогическото изследване  е съвкупност от специални прийоми, които позволяват ефективното използване на даден метод. Рисуването е едно от любимите занимания на децата. То е творчески процес, който в същото време е и една увлекателна игра разкриваща зрелостта и уменията на малчуганите. Рисуването подпомага развитието на интелекта, на зрително-моторното възприемане на информация, на емоционалното общуване, на фината моторика на пръстите на ръцете. Децата обичат да рисуват, чувстват се спокойни и уверени по време на тестването и повечето с удоволствие работят по зададената тема.

   

   

  I.Обект на изследването

   

  Поведението на възрастните и децата и техните взаимоотношения.

   

       три деца на възраст 6 и 7 години

       техните родители

   

  II.                    ЦЕЛ на изследването

   

  Да се изследва и проучи как децата и родителите възприемат семейството си.

   

   

   

   

  III.                ЗАДАЧИ на изследването

   

  1.     Да се изследва мястото на детето в семейството и отношението му към всеки член от семейството.

  2.     Да се изследват взаимоотношенията между родители и деца в семейството.

  3.     Човек в конфликтна ситуация.

   

   

   

  IV.                 методи използвани в изследването

   

       1 етап –кинетическата рисунка на семейството- теста на Кауфман

       2 етап – тест „Какви родители сме?”

       3 етап – тест на Томас- поведение в ситуация на конфликт

   

   

  V.                     КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

   

  1 етап

  За целта на моето изследване в този етап подбрах следните критерии:

       Тип семейна ситуация

       Всички типове семейна ситуация

       Наличие на дадена ситуация и степен на  изразеност по всеки признак за всяко дете поотделно.

  За реализиране целта на моето изследване

  по първият критерий – „Тип семейна ситуация” използвах метода на кинетическата рисунка на семейството и прилагам резултатите които получих за всички деца в отделни таблици по типа ситуация.

  За реализиране целта на моето изследване по първият критерий – „Тип семейна ситуация” използвах метода на кинетическата рисунка на семейството и прилагам резултатите които получих за всички деца в отделни таблици по типа ситуация.

   

   

  АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ